Salutt for Kronprins Haakon Magnus 20. juli

Kronprins Haakon Magnus fyller 44 år 20. juli og vi hyller ham med salutt fra Oscarsborg kl. 12.00. Hvis du ønsker å overvære salutten, anbefaler vi at du er ved Hovedfortet ti minutter før. Velkommen!