Salutt 4. juli

Vi markerer Hennes Majestet Dronningens 81 års dag med salutt fra festningen.

Salutten er presis kl. 12.00. Det er saluttstyrken til HV-02 som gjennomfører salutten, sammen med kommandant Per Egil Grimstad. Det er anledning for publikum å være til stede, vi anbefaler hørselvern.