Etter 2.verdenskrig, opprustning og nedleggelse - 1945 - 2002

Etter krigen ble Oscarsborg kontinuerlig opprustet i takt med utviklingen av "den kalde" krig mellom Vesten (USA og Vest-Europa) og Øst-Europa (Sovjet og de østlige europeiske stater) inntil Sovjetsamveldets kollaps i 1991. 

De første årene etter krigen bar preg av opprydding etter krigen. Deretter ble maktmidlene utbedret og forsterket med mer tidsriktig utstyr. Da Berlinmuren ble revet i 1989 og Sovjetsamveldet kollapset, forsvant den viktigste fienden for Nato nærmest over natten, og fra da av var det mer eller mindre slutt på opprustningen av festningen.

BSKA - Befalskolen for Kystartilleriet

Fanen, med artilleristenes våpen - tordenkilen

SKAS - Sjøforsvarets Kystartilleri Skole - hadde tilhold på Hellen ved Bergen. Mot slutten av 1950-tallet ble det gjort omorganiseringer, og Befalskolen for Kystartilleriet - BSKA - ble etablert på Oscarsborg. Fra 1959 til nedleggelsen i 2002, ble hundrevis av befalingsmenn utdannet her, vorefter de ble stasjonert på operative fort.

SMK - Sjømilitære Korps - ble nedlagt 1. januar 1985, og reorganisert som Befalsskolen for Marinen (BSM). BSM ble 28. juni 2002 slått sammen med Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA) til Befalsskolen for Sjøforsvaret

FHSK - Forsvarets hundeskole

Skolen ble forlagt til området nord for Veisvingbatteriet på Seiersten på Drøbaksiden. Her ble det gitt utdanning av hunder til ulik militær bruk. Man begynt under krigen i Sverige, og fortsatte etter krigen på ulike steder. I 2003 ble den flyttet fra Drøbak til Hauerseter leir ved Sessvollmoen garnison i forbindelse med den store omorganiseringen av forsvaret i Norge.

Torpedobatteriet

Torpedobatteriet ble oppgradert kraftig etter krigen. Den tiltagende frykten for atomangrep gjorde at batteriet ble oppgradert i henhold til den høyeste Nato-klassen. det ble nedlagt i 1993.