Modell av krysseren Blücher

Modellen av krysseren Blücher kan du se i Festningsmuseet.