Frittgående sauer og geiter

Oscarsborg består av to små øyer, Søndre og Nordre Kaholmen, disse er bundet sammen av en bro. På Søndre Kaholmen går det både sauer og geiter, så husk å lukke portene. Dyrene kan gjerne klappes.

Klapp gjerne dyrene og snakke rolig med dem. Vi setter pris på at du ikke jager dem og at du ikke gir dem tobakk eller fôrer dem med mat. Har du med hund, må den holdes i bånd og skal ikke snuse på dyrene.