Nasty og TJELD-klassen

Nasty så dagens lys i form av en prototype i 1957. Også disse hadde norsk konstuktør, Jan Herman Linge, og de ble bygget ved Båtservice i Mandal.  Lengden var vel 80 fot og deplasementet 82 tonn. Prøvene med fartøyet var meget positive, og ved Kgl. res. av 28. mars 1958 ble byggingen av 12 fartøyer godkjent. Offisielt fikk klassen navnet Tjeld, og det viste seg raskt at den fremsto som en ypperlig torpedobåt med store driftsøkonomiske besparelser sammenlignet med de eldre, bensindrevne fartøyene.

Den første båt i serien ble overtatt den 25. juni 1960 og fikk navnet KNM TJELD. Så fulgte KNM SKARV, KNM TEIST, KNM JO, KNM LOM, KNM STEGG, KNM HAUK, KNM FALK, KNM RAVN, KNM GRIBB, KNM GEIR og til slutt KNM ERLE, som ble levert den 6. juli 1962.
Ytterligere 8 stk Tjeld-klasse anskaffet Norge under Flåteplanen av 1960, også levert av verftet i Mandal. KNM SEL ble overtatt den 27. mai 1963 og ble fulgt av KNM HVAL, KNM LAKS, KNM KNURR, KNM HAI, KNM LYR, KNM SKREI og KNM DELFIN. Siste båt kom den 20. mai 1966. TJELD klassen er også levert til den greske, tyske og amerikanske marine.
Rundt midten av 1970-årene besluttet Sjøforsvaret å utrangere TJELD-klassen, og den 12. august 1981 ble kontrakt inngått med firma Stapletask Ltd, Sittingbourne, Kent, England, om salg av 11 av båtene. Dette var SKARV - TEIST - JO - LOM - SEL - LAKS - ERLE - FALK - HVAL - KNURR og GEIR.
8 av båtene, TJELD - STEGG - HAUK - RAVN - GRIBB - HAI - LYR og SKREI, inngikk i reserven, og ble bl.a. benyttet av Sjøheimevernet.
Den 20. i rekken, DELFIN, ble i november 1984 overdratt til Shetlandsbussens venner og slept til Oma Baatbyggeri på Leirvik for restaurering. Dette ble imidlertid ikke noe av, og båten sank mens den lå til ankers. Båten ble hevet, satt på land og skroget siden gitt bort til en privatperson.
Av de 8 båtene som inngikk i reserven, ble TJELD gitt navnet SEL, STEGG ble HVAL, HAUK ble LAKS, RAVN ble KNURR og GRIBB ble DELFIN. De øvrige 3 båtene beholdt navnene SKREI, HAI og LYR. Grunnen til navneendringen var at alle fuglenavn ble overført til den nye HAUK-klassen. Av reservebåtene ble SEL - HVAL - LAKS - KNURR og LYR i august 1992 solgt til Birger W. Skjold og Lasse Jørgensen, Solberg, for opphugging ved innleid anlegg i Svelvik.
SKREI ligger i Horten og er øremerket som museumsfartøy ved Marinemuseet. DELFIN - ex GRIBB - er overført til Mandal og landsatt ved Kværner Mandal A/S, hvor den skal bevares som museum. Forsvarsmuseet vil stå som formell eier av båten. HAI ligger i Fredrikstad, hvor det er meningen å bevare båten som museum.