Rapport fra 1943 av fenrik Joachim Rønneberg

Tungtvannsoperasjonen "Gunnerside"