Kulturelle skolesekken på Marinemuseet

I løpet av ett par uker skal de fleste 10.klassingene i distriktet oppleve skipsbygging og marinehistorie på nært hold. Det er tid for den kulturelle skolesekken på Marinemuseet og Lokalhistorisk Senter. Det er femte året skoleelevene får en innføring i både lokalhistorie, skipsbygging og marinehistorien.

Smeden viser sine kunster

Gjennom nærmere 175 år var Horten tuftet på marinens tilstedeværelse gjennom skipsbygging på marineverftet og ved at Karljohansvern var hovedbase for marinen (etter hvert sjøforsvarsdistrikt). For de fleste var kunnskapen om skipsbygging og virksomheten på "Verven" et naturlig samtaleevne. Mange viste mye om skipsbygging og den øvrige aktiviteten i marinebyen. De fleste hadde en i familien som jobbet "innafor".

På midten av 1980-tallet forsvant skipsverftet og en lang stolt skipsbyggingstradisjon ble borte. Samtidig forsvant også det meste av marinens aktiviteter fra byen og distriktet. Selv om det for mange ikke virker så lenge siden  er dette en nesten ukjent historie for de som vokser opp i distriktet og er elever i skolene.

I løpet av en dag ved Lokalhistorisk Senter og Marinemuseet får vi muligheten til å formidle den historien som har lagt grunnlaget for at vi har en by (Horten, nemlig Marinens behov for en nye flåtebase etter 1814. Samtidig kan vi vise elevene noen av de fagområdene som var viktige for å kunne bygge skip. Elevene får oppleve klinking, smiing, sveising, skipsdåp, lære om spant og oppbygning av fartøyer og selvsagt mye marinehistorie. Omviserne på Marinemuseet gir elevene gode skusmål, og opplever at de virkelig følger spent med og lytter til historiene som blir formidlet.