Konvoi-tjenesten

Britiske, Royal Navy, hadde ved krigsutbruddet en betydningsfull flåte av store krigsskip, men få fartøyer til beskyttelse av sivile lastefartøy. Noen eldre destroyere fra 1.verdenskrig ble sammen med fartøy fra fiskeflåten bygget om til den krevende oppgaven med å beskytte handelsfartøyene mot tyske undervannsbåter.

Antallet eskortefartøyer var i starten på krigen få. I Storbritannia ble det derfor viktig å konsentrere seg om å bygge eskortefartøyer, i første omgang enkle fartøy av korvett-typen. I løpet av 1940 bygget britene 19 eskortejagere og 56 korvetter. Det ble bygget rundt 150 korvetter etter hvert som krigen skred frem. Det ble også bygget jagere og fregatter. Det skulle likevel gå nærmere to og ett halvt år før konvoitjenesten var satt i skikkelig system.

Den Norske Marinen i konvoi-tjeneste

Etter reetableringen av marinen i Storbritannia sommeren 1940 ble etter hvert noen jagere og korvetter utlånt til Den Norske Marine, som fikk oppgaven med å bemanne dem. Disse ble satt inn i konvoitjeneste under norsk flagg.For Den Norske Marine ble kampen om Atlanterhavet en av de tøffeste og hardeste oppgavene under 2.verdenskrig.

Høsten 1940 fikk britene overta 50 jagere fra den amerikanske regjering under ”Lend-Lease avtalen”, fem av disse gitt videre til Norge på militæravtalens betingelser. Jagerne var bygget i 1914-1918 og var en kjærkommen tilvekst. Det varMansfield(desember 1940),Bath(april 1941),St. Albans(april 1941) ogNewport(juli 1941). Disse ble stasjonert i Liverpool og inngikk i Liverpool Escort Force som var underlagt sjefen for Western Approaches. Deres oppgave var eskortetjeneste for handelsfartøy. I løpet av sommer og høst 1941 overtok Marinen også fire Flower-klasse korvetter.Eglantine(august 1941),Montbretia(september 1941),Acanthus(september 1941) ogRose(oktober 1941). I januar 1942 overtar viPotentillasom skal krysse Atlanterhavet 36 ganger, flere av dem i kamp mot tyske undervannsbåter.

Konvoioppdrag 1941

Jager Mansfield 22
Jager Bath 3
Jager St. Albans 13
Jager Newport 1
Korvett Eglantine 4
Korvett Montbretia 5
Korvett Acanthus 2
Korvett Rose 2

JagerenBATHvar det første av de nye eskortefartøyene som ble torpedert. 19.august 1941 under eskorteoppdrag til Gibraltar ble det torpedert av U 204. 70 nordmenn og 13 briter omkom. 43 overlevende som fløt på redningsvester og vrakgods ble reddet. Etter tapet av Bath, overtok Marinen ennå et fartøy av Town-klasse,Lincolnsom ble overtatt i februar 1942.

Montbretia krigsforliste 18. november 1942 (se konvoi ONS144) og Rose i oktober 1944.