Jagere

Den norske marinen fikk overta fem jagere fra England. De var bygd i Amerika under 1. verdenskrig, og England hadde fått disse jagerne som ble kalt townsjagere. De fem Norge fikk overta var;Mansfield,Bath,St. Albans,NewportogLincoln. Alle ble benyttet i konvoitjeneste. Bath ble senket av ubåter i Atlanterhavet i august 1941. 98 norsk menn omkom, mens 35 mann ble reddet av St. Albans.

I 1942 fikk Norge to moderne jagere av Hunt-klasse og i 1944 enda en av samme klasse. Fartøyene var på om lag 1300 tonn og med 180 mann besetning, og moderne bevæpning. Dette varArendal,GlaisdaleogEskdale. Sammen med fire tilsvarende britiske jagere dannet de ”The 1st Destroyer Flotilla” med Portsmouth som hovedbase. Deres oppdrag var å gjennomføre operasjoner rettet mot fiendtlig skipsfart, marineaktiviteter langs kysten av Frankrike, konvoitjeneste og beskytte egne minnesveipings- og mineleggingsoperasjoner i kanalen.

Eskdale ble torpedert 14.april 1943 av tyske s-båter i Den engelske kanal. 25 av besetningen gikk ned med skipet og ble erstattet av en s-klasse fleet destroyer. Opprinnelig navn var HMS Shark, omdøpt tilStord. Stord heiste kommando 26.august 1943 og 2.juledag 1943 var Stord med på senkningen av det tyske slagskipet Scharnhorst.

Glaisdale ble i forbindelse med operasjonene i etterkant av D-dagen i 1944 minesprengt og kondemnert.

I løpet av 1941 fire korvetter til eskorteringstjeneste. Først sommeren 1942 overtok Marinen to moderne jagere; ”Esckdale” og ”Glaidale”. De ble stasjoner i Portsmouth og brukt til patruljerings- og eksorteringstjeneste samt offensive operasjoner i kanalen. I 1944 mottak marinen en jager til av samme slag; ”Arendal”, som ble stasjonert i Harwick (Harwich) på østkysten. Da ”Esckdale” ble torpedert i 1943, overtok marinen en flåtejager: ”Stord”, senere enda en: ”Svenner”. Stord ble stasjonert i Scapa Flow, Svenner ble torpedert under invasjonen 6. juni 1944.