1939-1945 Sjøforsvaret i krig

1939-1945 Sjøforsvaret i krig

Allerede i 1939 ble Marinen satt i beredskap og begynte sin nøytralitetstjeneste. Norge hadde inntatt en forsiktig linje og ville stå utenfor konflikten som eskalerte i Europa. 9.april 1940 blir vi likevel en del av krigen og 7.juni opphører kampene i Norge. Kongen og regjeringen ber norske militære om å reise til England for å fortsette kampene derfra. I de neste fem årene bygges Den Norske Marine opp igjen og vi deltar i kampene for ett fritt Europa og Norge. Virksomheten i Storbritania blir omfattende.

Forspillet

Som et svar på det tyske angrepet på Polen erklærte Storbritannia og Frankrike krig mot Tyskland 3. september 1939. Den andre verdenskrig var dermed et faktum. I forhold til i 1914 var den norske stemningen nå langt mer pro-britisk. Norges politikk var likevel fortsatt å holde seg nøytralt, i et håp om å holde seg utenfor stormaktskonflikten.

Nøytralitetsvakt 1939-1940

Ved utbruddet av andre verdenskrig i 1939 erklærte Norge 1.september at det ville forholde seg fullstendig nøytralt i krigen mellom Polen og Tyskland. To dager seinere, 3.september, ble erklæringen gjentatt med hensyn til krigen mellom Frankrike / England på den ene siden og Tyskland på den andre.

For å ivareta Norges plikter og rettigheter som nøytral stat ble Sjøforsvaret (Marinen og Kystartilleriet) ved krigsutbruddet mellom stormaktene, delvis mobilisert. Det ble satt opp et redusert nøytralitetsvern.

Kampene i Norge 1940

Trolig var det britenes angrep på Altmark midt i februar som fikk Hitler til å bestemme seg for å sette fart i planene om å angripe Norge. Han fryktet, muligens også med rette, at Norge før eller senere ville velge en forsvarsavtale eller en allianse med Storbritannia. Den tyske marine hadde lenge ønsket baser i Norge, men den advarte også om at den tyske krigsflåten ennå ikke var større enn at en feilslått operasjon ville få drastiske konsekvenser. Den insisterte på at fartøyene snarest mulig etter landsettingen av styrkene måtte returnere til Tyskland. For å utnytte overraskelsesmomentet, ble planene utarbeides raskt og i dypeste hemmelighet.

I alliert krigstjeneste 1940-1945

I løpet av tiden fra sommeren 1940 og frem til krigens slutt hadde mer en 8000 menn og kvinner tjenestegjort i den norske marine. I alt opererte Norge 118 skip i alliert tjeneste i kortere eller lengre perioder. Til sammen 78 krigsskip ble utlånt gjennom Militæravtalen.

Horten, Marinebasen og verftet under krigen

I løpet av morgentimene 9.april var marinens hovedbase på Karljohansvern overgitt tysk kommando. Okkupasjonsmakten ønsket drift ved skipsverftet så raskt som mulig og snart var marinebasens fasiliteter tatt i bruk av fienden. Hva skjedde ved verftet i løpet av krigsårene og hvordan gikk skipsbyggingen.