1814-1885 union og vekst

Året 1814 og Eidsvollpakten

Danmark måtte gi fra seg Norge til Sverige, som under den tidligere franske general Bernadotte, nå svensk kronprins Karl Johan, hadde havnet på seierherrenes side i krigen. Mens Sverige fortsatt var opptatt i krigens siste fase, prøvde vi, med den danske prins og stattholder Christian Frederik i spissen, å unngå denne vanskjebne gjennom å erklære vår selvstendighet. Til det ville Christian Frederik ikke bare trenge en hær, men også et eget norsk sjøforsvar.