Sjøforsvarets historie 1814-2014

Sjøforsvarets historie 1814-2014

Sjøforsvarets historie er lang og innholdsrik. Det har gått 200 år siden løsrivelsen fra Danmark og opprettelsen av "Den Norske Marine". Det er to hundre år som spenner over mange fagfelt og et stort antall forskjellige teknologiske løsninger. Det er en historie med stor geografisk spredning, som berører mange mennesker i mange forskjellige situasjoner. Det er en historie om samfunnsbygging, allianser og internasjonal politikk. Samtidig inneholder vår sjømilitære historie mye spennende historie helt tilbake til vikingtiden. 

Marinemuseet har ansvaret for å dokumentere Sjøforsvarets historie. Det gjør vi gjennom å bevare ett representativt utvalg gjenstander og en omfattende samling dokumenter (tekniske håndbøker, faglitteratur, fartøyenes skipsdagbøker, tegninger, film og foto). Et av våre mål er å gjøre samlingen tilgjengelig for allmenheten via internett. Jobben med å gjøre alt vårt materiell digitalt er omfattende og vil ta mange tiår, men vi forsøker hele tiden å gjøre stoff tilgjengelig.