Sjøforsvarets maskin- og elektroskole (SMES)

Skolen holdt til på Karljohansvern, Horten

Sjef:

Kommandørkaptein Johan H. W. Arnesen. …………………………………1962-74

Kommandørkaptein Ole R. J. Iversen ………………………………………...1975-79

Kommandørkaptein Gunnar O. Omberg. ……………………. ……… ……..1980-83           

Kommandørkaptein Per K. W. Bølstad. ………………………………  …….1984-88

Kommandørkaptein Alf Glad ……………………… ……………………………1989-93

Kommandørkaptein, Tor G. Eide ……………………………………… ……... 1995-98

Kommandørkaptein Ragnar Hoff ……………………………………………….1999-01

 

Prosjektleder/NK:

Orlogakaptein Stein Å. Johansen……………………………………………..1998-98

Orlogskaptein Knut G. Berg …………………………. ………………………..1999-00

Orlogskaptein Terje Humblen ………………………………………………….2001-01

 

Maskinskolen

Hovedlærer:

Kommandørkaptein Håkon Smebøl…………………………………………………..-81

Orlogskaptein John B. Engebø …………………………………………………1982-86           

Orlogskaptein Einar A. Eriksen…………………………………………………1987-88

Orlogskaptein Asbjørn Andreassen ……………………………………  ……1990-91

Orlogskaptein Svein L. Setså. ……………………………. …………………….1992-94

Orlogskaptein, Ragnar Hoff ………………………………………………...........1995-95

Orlogskaptein Stein Å. Johansen ………………………………………...........1996-97

Orlogskaptein, Egil Samnøy……………………………………………………….1999-01

  

Elektroskolen 

Hovedlærer:

Orlogskaptein Einar A. Eriksen ………………………………………………….1982-85

Kommandørkaptein Alf Glad ……………………………………………. ………..1986-87

Orlogskaptein Sverre Herheim …………………………… ……………  ……...1988-91

Orlogskaptein Jan A. Byberg ………………………….. ………………………...1992-96

Orlogskaptein Geir K. Jansson ………………………… ……………………….1997-97

Orlogskaptein, Egil O. Ødegård ……………………….. ………………………...1998-01