Sjøforsvarets Signalskole

Ved Kystartilleriets overføring til Sjøforsvaret fra 1/7 1934 ble Signalskolen utskilt fra «Marinens Skyte og Signalskole» og opprettet som egen institusjon under navn av «Sjøforsvarets Signalskole», felles for Marine og Kystartilleri.

Sjef:

 

Kommandørkaptein I. L. Høst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934-40