Sjøforsvarets (Marinens) stabsskole

Sjøforsvarets stabsskole ble opprettet i 1948 for  å gi Sjøforsvarets offiserer undervisning i stabstjeneste. Den ble avviklet fra og med 1996

Sjefer:

Orlogskaptein R. K. Andresen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1948-50

Orlogskaptein S. Evju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……... 1950-52

Kommandørkaptein F. Frodesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...1952-55

Kommandørkaptein C. A. Høy-Petersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...1955-58

Kommandørkaptein P. Lure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...1958-63

Kommandørkaptein Chr. Warloe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………1963-66

Kommandørkaptein Robert Helseth ……………………………………………..1968-69

Kommandørkaptein Erling S. A. Zachariassen ……………………  ………..1970-73

Kommandørkaptein Lars F. H. Nannestad …………………………  ………...1974-75

Kommandørkaptein Odd Skaug ……………………………………………………1976-79

Kommandørkaptein Thor B. Høyland ……………………………… ……………1980-83

Kommandørkaptein  Kristen M. Gundersen ……………….............................1984-89       

Kommandør Halvard Moholt ……………………………… …………  ………….1990-92

Kommandør Eivind C. H. Johannessen ……………………………    ………..1993-93

Kommandør Leif C. A. Andersen …………………………………………………1994-95