Sjøforsvarets Kystartilleriskole - Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA)

Skolen opphørte fra 2003 fordi ved St.prp 45 (2000-2001) foreslår regjeringen bl.a. å slå sammen Sjøforsvarets to befalsskoler, og fra 2002 opprettes så Befalsskolen for Sjøforsvaret (se denne).

Sjefer:

Kommandørkaptein Asbjørn B. Bakke ……………………………………….1962-68

 

I 1968 fikk skolen tilbake sitt gamle  navn ”Befalsskolen for Kystartilleriet” og med fortsatt beliggenhet på Oscarsborg festning.

 

Sjefer;

Kommandørkaptein Paul H. Røst ……………………….. …………………….1969-73

Kommandørkaptein Egil Halvorsen …………………….. ……………………1974-75

Kommandørkaptein Håkon J. Øberg ………………………………………….1976-80

Kommandørkaptein Roald H. Christensen ………………………………….1981-83

Kommandørkaptein Magnar K. Frantzen ……………………………………1984-87

Kommandørkaptein Thore J. Hjermundrud………………..........................1988-88

Kommandørkaptein Bjørn Edvartsen …………………….............................1990-93

Kommandørkaptein Tor Hovland …………………………………………........1994-95

Kommandørkaptein Arne Ness …………………………………………………1996-00

Kommandørkaptein Gunnar S. Jensen ……………………………………... 2001-02