Kystartilleriets skyteskole

Kystartilleriets skyteskole endret i 1992 navn til Skyteskolen for Kystartilleriet (SSKA) og ble fra 2001 underlagt KNM Tordenskjold

Sjefer:

Kommandørkaptein Tore Rasmussen ………………… …………………… 1964-71

Kommandørkaptein Arne Bårtvedt………………………………………… …1972-77

Kommandørkaptein Leidulv Mæle. …………………………………………….1978-78

Kommandørkaptein Svein A. Marthinusen ……………………………… .  1979-86           

Kommandørkaptein Oddmund J. Mongstad ………………… …………….1987-87

Kommandørkaptein Ole A. Søraa ………………………………………………1988-88

Kommandørkaptein Oddmund J. Mongstad ……………………………… .1989-92

Kommandørkaptein Svein Øderud ……………………………………………. 1993-93

Kommandørkaptein Terje Andersen ……………………………………   …. 1994-96

Orlogskaptein Oddbjørn O. Wiggen …………………………. …………… ..1997-97

Kommandørkaptein Terje Andersen …………………….. …………………..1998-98

Kommandørkaptein Rolf J. Næverlid ……………………………………… .. 1999-00

 

Nestkommanderende:

Orlogskaptein Bernt Grimstvedt ………………………………………………1999-99

Orlogskaptein Thom-Inge Knustad ………………………………………… .2000-00