Marinens håndverkskorps

Korpset ble opprettet 1/9 1817 i Fredriksvern, under navn av Værftscorpset, som omfattet et håndverks og et arbeidskompani, og var underlagt sjefen for Fredriksverns Verft.

Hensikten var å skaffe handverkere og arbeidsfolk til verftsdriften. Personellet fikk den nødtørftigste militære utdannelse for i tilfelle å kunne delta i verftets forsvar. Ifølge reglement av 4/10 1844 skulle korpset bestå av 2 handverkskompanier.

Etter at en del av korpset allerede fra 1820 hadde vært detachert til Horten, ble det flyttet dit i 1851. Da verftet i Horten etter hvert var gått over til å benytte private handverkere og arbeidere, ble korpsets hovedhensikt å utdanne og avgi militært handverker- (senere også maskin-) personell (underoffiserer og menige) til tjeneste om bord i fartøyene. Korpset ble derfor 16/9 1854 redusert til et håndverkskompani (Marinens Haandverkerkompani) med en kompanisjef.

 

Ved Kgl. res. av 2/5 1856 ble igjen Marinens faste handverkere organisert i ett korps, som ble underlagt sjefen for Carljohansverns verft. Det fikk navnet «Værftskorps» og bestod foreløpig av ett kompani. Ved reglement av 23/5 1857 ble navnet endret til «Marinens Haandverkskorps», som skulle bestå av 2 kompanier med stasjon ved Marinens Hovedverft. Sjefen for Hovedverftet skulle i alminnelighet være sjef  for korpset.

 

Den 1/6 1900 fattet Stortinget beslutning om endringer i Marinens organisasjon, og ny plan for «Marinens Haandverkskorps» ble approbert ved Kronprinsregentens res. av 9/6 1900. Korpset fikk da sin egen sjef, og samtidig ble (Marinekorpset opprettet i 1896 med et skole- og et depotkompani) innlemmet i Marinens Haandverkskorps, som i likhet med Sjæmilitaere korps organisertes med et skolekompani og et depotkompani.

 

I henhold til organisasjonen av 1927 ble Marinens Handverkskorps, fra 1933, slått sammen med Sjømilitære korps.

 

Sjefer:

 

Sjefen for Fredriksverns Verft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1817-51

Sjefen for Carljohansverns Verft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..1856-00

Kommandør A. Proet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...1900-10

Kommandør G. Kielland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1910-

Kommandørkaptein H. Hveem…………………………………………...midlertidig 1910-12

Kommandør G. C. O. R. Gade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1912-14

Kommandørkaptein P. Rolfsen, midlertidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1914-15

Kommandørkaptein C. Erlandsen, midlertidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1915-19

Kommandør G. C. O. R. Gade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...1919-21

Kommandør H. Hveem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….1921-31

Kommandør S. Oppegaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..1931-33