Marinens Torpedo-, Mine- og Maskinskole

Som fast administrativ institusjon ble «Marinens Torpedo- og Maskinskole» opprettet i 1914. Fra 1930 ble navnet endret til «Marinens Torpedo-, Mine- og Maskinskole».

Sjefer:

 

Kommandørkaptein N. S. Nickelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1914-15

Kommandørkaptein H. Bruusgaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915-30

Kommandørkaptein V. Knudsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1930-40