Marinens Skyteskole

Som fast administrativ institusjon ble «Marinens Skyteskole» opprettet i 1910. Samtidig med at også administrasjon og ledelse av signaleringsøvelsene ble lagt under skolen i 1915, fikk den navnet «Marinens Skyte- og Signalskole».

Fra 1/7 1934 ble Signalskolen utskilt, og navnet ble igjen «Marinens Skyteskole».

Sjefer:

Kommandør G. C. O. R. Gade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..1910-14

Kommandørkaptein J. von der Lippe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...1914-17

Kommandørkaptein E. Otto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...1917-19

Kommandørkaptein J. F. Ziesler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...1919-29

Kommandørkaptein O. Blom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...1929-37

Kommandørkaptein A. Jørgensen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..1937-40