Skole og opptrening

Befalsskolen for Marinen (BSMA)

Ble opprettet 1 januar 1985, samme dag som Sjømilitære Korps ble nedlagt. Første kull ble tatt opp 1 august 1985. Omleggingen var ikke ønsket av Sjøforsvaret, men Forsvarets ledelse ville innføre ordningen i tråd med praksis i Hæren. Skolen ble etablert i lokalene etter SMK på Karljohansvern i Horten. BSMA eksisterte fram sommeren 2002 hvor den ble slått sammen med Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA). Den sammenslåtte befalsskolen ble etablert i BSMAs og Karljohansvern Orlogsstasjons lokaliteter. Navnet på denne skolen var Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS). BSS flyttet i 2009 til Bergen hvor skolen fortsatt er virksom samlokalisert med Sjøkrigsskolen.

Sjøkrigsskolen (SKSK)

Sjøkrigsskolen ble opprettet 27/10 1817 i Fredriksværn, under navnet «Søecadetinstitutet». Overflytting til Horten foregikk i 1864, og instituttet fikk ved den 8/1 1876 fastsatte nye plan navnet «Sjøkrigsskolen».

I 1943 ble Sjøkrigsskolen gjenopprettet i London, og i 1945 flyttet den til tyskerbrakker i Vogts gt., Oslo. I tiden som fulgte, ble forskjellige forslag om skolens geografiske plassering (Oslo, Horten eller Bergen) behandlet, inntil Stortinget bestemte at den skulle ligge i Wallemsviken ved Bergen. Den 3/9 1960 ble flyttingen gjennomført.

Marinens rekruttskole

Sjøforsvarets (Marinens) rekruttskoler - før 1940 foregikk all rekruttutdannelse i Marinen på Karljohansvern, Horten, hvor rekruttene var innlosjert på fartøyer. Inntil «spanskesyken» i 1918 ble fregattene «Kong Sverre» og «Desideria» brukt som losjiskip, men senere ble panserskipene nyttet til denne tjeneste inntil 1940. Denne ordningen var ganske god og hensiktsmessig under daværende forhold. Tjenestetiden var bare 6 mndr., hvorav ca. 1/2 mnd. som rekruttskole, og den vesentlige delen av mannskapene var inne i sommerhalvåret, fra 1/4 til 1/10.