Sjøforsvarsdistrikter 1934-1940

I henhold til forsvarsordningen av 1933, ved hvilken kystfestningene overførtes til Sjøforsvaret, opphevdes fra 1/7 1934 de daværende Sjømilitære distriktskommandoer, og kysten inndeltes i 3 Sjøforsvarsdistrikter, hver under en sjøoffiser som Sjøforsvarssjef.

1. Sjøforsvarsdistrikt (standkvarter i fredstid Karljohansvern) omfattet kyststrekningen fra den svenske grense til Jærens rev, 2. Sjøforsvarsdistrikt (standkvarter Bergen) kyststrekningen fra Jærens rev til fylkesgrensen mellom Nord-Trøndelag og Nordlands fylker og 3. Sjøforsvarsdistrikt (standkvarter Tromsø) kyststrekningen fra nevnte fylkesgrense til den finske grense.

Sjefer for 1. sjøforsvarsdistrikt:

Kontreadmiral P. Rolfsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934-37

Kontreadmiral J. Smith-Johannsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1937-40

 

Sjefer for 2. Sjøforsvarsdistrikt:

Kommandør C. Tank-Nielsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1934-40

 

Sjefer for 3. Sjøforsvarsdistrikt:

Kommandørkaptein H. E. Diesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 1937-38

Kommandør L. Hagerup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1938-40