Distriktsorganisasjonen

Distriktsorganisasjonen

I dag er distriktsorganisasjonen i Sjøforsvaret historie, men i mange år var distriktene en viktig del av Sjøforsvarets organisasjon og deres evne til å utføre oppdraget Sjøforsvaret var pålagt langs kysten vår. Med dagens innsatsbaserte Sjøforsvar og endret trusselbilde ble distriktsorganisasjonen nedlagt fra 2003.

Sjømilitære Distriktskommandoer 1894 - 1934

Sjømilitære Distriktskommandoer ble opprettet fra 1894, da sjefene for de da eksisterende verfter (Karljohansvern, Fredriksvern, Kristiansand, Bergen og Trondheim) ble beordret til samtidig  å forrette som sjef for hvert sitt sjømilitære distrikt.

Organisasjonen av 1901 omfattet 3 sjømilitære distriktskommandoer (1., 2. og 3.) med sete henholdsvis på Karljohansvern, i Kristiansand (Marviken) og Bergen, hvorav den første fikk en særskilt sjef, mens sjefstillingene for de 2 andres vedkommende forble kombinert med stillingen som sjef for vedkommende opplagshavn.

Sjøforsvarsdistrikter 1934-1940

I henhold til forsvarsordningen av 1933, ved hvilken kystfestningene overførtes til Sjøforsvaret, opphevdes fra 1/7 1934 de daværende Sjømilitære distriktskommandoer, og kysten inndeltes i 3 Sjøforsvarsdistrikter, hver under en sjøoffiser som Sjøforsvarssjef.

1. Sjøforsvarsdistrikt (standkvarter i fredstid Karljohansvern) omfattet kyststrekningen fra den svenske grense til Jærens rev, 2. Sjøforsvarsdistrikt (standkvarter Bergen) kyststrekningen fra Jærens rev til fylkesgrensen mellom Nord-Trøndelag og Nordlands fylker og 3. Sjøforsvarsdistrikt (standkvarter Tromsø) kyststrekningen fra nevnte fylkesgrense til den finske grense.

Sjøforsvars(Marine-)kommandoer 1945-1975

Ved Kgl. res. av 2. juni 1944 ble Norge delt i fem Marinekommandoer med følgende grenser:

 

MK/Østlandet, kyststrekningen fra svenskegrensen til fylkesgrensen Telemark-Aust-Agder(Jærenstangen).

 

MK/Sørlandet, kyststrekningen fra fylkesgrensen Telemark-Aust-Agder til fylkesgrensen Rogaland-Hordaland (Ryvarden fyr).

 

MK/Vestlandet , kyststrekningen fra fylkesgrensen Rogaland-Hordaland til fylkesgrensen Sogn og Fjordane-Møre og Romsdal (Vannylvgapet).

 

MK/Trøndelag, kyststrekningen fra fylkesgrensen Sogn og Fjordane-Møre og Romsdal til fylkesgrensen Nord-Trøndelag-Nordland (Leka).

 

MK/Nord-Norge , kyststrekningen fra fylkesgrensen Nord-Trøndelag-Nordland til (finskegrensen) grensen mot Sovjetsamveldet.

 

Navnet skiftet 1/1 1947 til Sjøforsvarskommando, 15/8 1953 til Marinekommando, 1/12 1960 til  Sjøforsvarskommando og 1/1 1976 til Sjøforsvarsdistrikt.

Sjøforsvarsdistrikt 1976-2003

Den gamle ordningen med inndeling av Sjøforsvarsdistrikt ble nedlagt fra 31.desember 2003