Sjøforsvarets sanitet

Marinens sykehus, Karljohansvern

Det var, naturlig nok, Marinens Sanitet som besørget legevirksomheten på Horten under anleggstiden. I 1828/29 ble det første Marinens sykehus på Horten bygd i Ollebakken, like nedenfor den senere verftsskolen. Dette sykehuset var i drift til det nye på Carljohansvern stod ferdig i 1848.

Spanskesyken under 1 . verdenskrig.

Spanskesyken herjet på Horten, som den gjorde det alle andre steder i landet høsten 1918. Særlig ille var det ombord i «Kong Sverre», som huset flere hundre innkommanderte.