Hovedport og vaktbygning

Ved konglig resolusjon av 26.mars 1840 ble det bestemt at det skulle bygges en vaktbygning med rettslokale og arrester. Garben forandret planen, hvor det opprinnelig var tenkt å legge disse fasilitetene til kontorbygningen. I stedet la han den sammen med hovedinngangen til hele verftet. Dette ble hovedkontoret for Carljohansvern politi- og brandkorps.

I første etasje hadde vaktstyrken sine rom. På den ene siden offiserene og på den andre siden soldatene og underoffiserene. I andre etasje rettsal og arrestene. Offiserene hadde sitt eget arrestlokale, som lå for seg selv i den ene enden av bygningen, mot sydøst over offiserenes vaktrom. Midtpartiet av bygget fikk en rundbuet portal som førte til en gang med tønnehvelv, som gikk tvers gjennopm bygningen. Dette ble hovedinngangen til selve verftet, med en stor kjøreport i midten og en mindre på hver side for gående. På denne måten løste Garben oppgaven med å lage hovedport, vaktbygning og rettslokale med arrester i en og samme bygning.

Ble først oppført av arkitekt P.L. Thrane i 1859.

1859 oppført som to etasjers vaktbygning, utvendig fuget, bordtak tekket med tegl. Alle rommene i bygningen hadde pløyde plankegulv, rappede himlinger og pussede vegger. Alle arrester og værelser hadde kakkelovner (jernovner). Den Tekniske Skole som var etablert i 1855 i verftets kontorbygning, ble flyttet til Verftsportens 2. etasje i 1860

I 1877 ble to av rommene i 2. etasje slått sammen til ett værelse, i tillegg ble et loftsværelse innredet til laboratorium for Den Tekniske Skole.

I en rapport fra 1882 ser vi at bygningen da rommet vaktstuer for menige og offiserer, sistnevnte med egen arrest, legerom og forbindingsrom for verftsarbeidere. På baksiden mot verftet var der åtte arrester, fire på hver side av portrommet. Buegangene mot gaten hadde tre dører til inspeksjonsværelse, menig vaktstue og fangegården på sørsiden av porten mens det mot nord var dør til oppgangstrapp og vedskur.

2. etasje rommet den Tekniske skole lesesaler og tegneværelser samt rom for Auditøren (krigsadvokat). Utenfor søndre gavl oppgir man å ha en fangegård med et høyt plankgjerde rundt. På nordenden av bygget, inn mot verftsmuren var det et tilbygg på en etasje i mur med priveter og vedskjul. I 1898  blir de fire søndre arrestene i 1. etasje innredet til bibliotek med inngang mot syd med bislag.

Ca. 1905 blir de meniges vaktstue avdelt med en panelvegg til rom for overpolitibetjenten. På nordsiden av gangen innredet et klasseværelse for den tekniske skolen. Hele 2. etasje og loftsetasjen i gavlrommet innredet til Den Tekniske skole. Vedskur på nordsiden av skolen innredet til privet for elever.

Ved freden i 1945 tar Karljohansvern Politi- og Brannkorps tilbake bygningen etter tyske vaktstyrker 15.5. 1945. Bygningen fungerte i en periode også som Hovedverftets kontorbygning etter at denne var blitt ødelagt av bomber i 1945.

1950–1958 Div. ombygningsarbeider for å tilpasse til nye funksjoner. Nytt slangetårn oppført i denne perioden

1998 Hovedvakten for ØSD blir sammen med transportdelen overflyttet til Møringa