RUMPLER TAUBE CAMEL - ”START”-1

RUMPLER TAUBE CAMEL - ”START”-1 1912-1914

Av Roar Glenne

Opprinnelsen til denne spesielle ”duen” skjedde hos tekstilmaskinfabrikanten Igo Etrich fra Østerike. Opphavet til vingeprofilet, var beregningene av frøet fra planten Zanonia Alsomitra Macrocarpa, som vokste på Sundaøyene i Malaysia. Det som var helt spesielt, var frøets used-vanlig gode glideegenskaper. I vindstille vær kunne et frø, som ble sluppet fra 30 meters høyde, sveve 240 meter av sted. I perioden 1906 til 1909 ble mange utkast testet og forkastet, men i 1910 var det første brukbare flyet ferdig. Den ble døpt Etrich Taube I og den 21. april holdt flyet seg i luften i hele 8 minutter. Senere ble det både satt europeisk høyde- og lengde-rekord med flytypen.

I oktober 1910 fikk tyskeren Edmund Rumpler tillatelse til å bygge ”duen” på lisens. Men etter en stund ble både Igors navn og de avtalte lisensrettighetene sløyfet. Men flere fabrikan-ter begynte å bygge denne stabile og pålitelige flyet, og fram til 1914 ble det bygget 137 for-skjellige utgaver ved 54 forskjellige fabrikker. Totalt ble det produsert over 500 eksemplarer, før luftkrigen over vestfronten feide flyet ned fra himmelen og satte en stopper for bruken av flytypen i kamp.

Flyet START i juni 1912

Vingene, med sin karakteristiske form, var bygget som et rammeverk av amerikansk hvitved, strammet opp med pianotråd og trukket med gummiert ballongduk. Bakkant av vingene var bygget i bambus for å oppnå stor fleksibilitet for vingevridning, for vingen hadde ingen heng-slede ballanseror. På toppen av styrespaken var det montert et ratt og ved å dreie på dette, ble  henholdsvis de øvre og nedre wirene strammet og slakket, for å bøye de fleksible vingetipp-ene. Dette fungerte som balanseror, et prinsipp som ble kalt vingevridning etter brødrene Wrights fly, Wright Flyer.

TEKNISKE DATA FOR RUMPLER TAUBE CAMEL ”START-1”:

Produsent Edmund Rumpler Flug-zeugbau, Gmbh. Berlin
Type To-seters monoplan/ observasjonsfly på hjul/flottører
Motor 4 syl. veskekjølt  Argus på 92 hk.
Marsj/toppfart 80/100 km/t