Sanitet på en annen måte!

At medisin på sjøen er annerledes en tradisjonell medisin på land er det liten tvil om. Mange bor tett og ofte er avtanden til land ett par seilasdager unna. Med den nye utstillingen "sanitet på en annen måte" har vi ønsket å rette søkelyset mot det som er spesielt for sanitet i Sjøforsvaret.

Utstillingen tar for seg saniteten i Sjøforsvaret fra seilskutetiden og frem til i dag. En over 200 år gammel historie som har bydd på mange opp og nedturer. Hele tiden har utfordringene vært de samme, mange mennesker på svært begrenset plass og de utfordringene det er å bo tett på hverandre. Spesielt store var utfordringene i seilskutetiden, i en tid der kunnskapen om kosthold, hygiene og manglende medisinske ferdigheter satt sitt preg på hverdagen ombord. I en periode var kalkulert svin blant mannskapet på 25% i løpet av ett tokt. Dødsfall og lidelser var mer reglen enn unntaket. Spesielt var feilernæring, dårlig drikkevann og trekkfulle kanondekk årsaken til mye sykdom.

Det spesielle med sjøtjeneste er at fartøyet kan være helt avskåret fra det tradisjonelle helsetilbudet på land. Ofte kan fartøyene være en dagsseilas eller to unna fastlandet og må i stor grad basere seg på å løse utfordringene på egen hånd. Dette i kombinasjon med svært begrenset plass om bord og begrenset mulighet for å ha utstyr og medisinfaglig personell med på tokt kan være en utfordring.  

I utstillingen viser vi utfordringene knyttet til Sjøforsvarets sanitet og helse gjennom drøye 200 år. Og tiden for utfordringer er langt fra over – i dag er det strenge regelverk knyttet til fagkompetanse som er en av flere utfordringer. Dispensjoner blir ikke gitt for sanitetstjeneste om bord, det betyr at det ikke er plass til alt medisinsk personell som lovverket pålegger for bruk av operasjonssaler om bord. Dermed blir denne kapasiteten stående ubenyttet og skaper store utfordringer for de som skades om bord.

Sjøforsvarets sanitet er også merkbart tilstede i arbeidet med uroligheter og flykning-strømmen i Middelhavet. Det er krevende operasjoner.