Nøytralitetsvakten under 1.verdenskrig

Etter en festuke i Horten, hvor mange av Europas kongehus var representert, startet første verdenskrig. Norge inntok en nøytral rolle i konflikten som var under oppseiling. En nøytralitet som skulle kreve mange ressurser og gi stor belastning på Sjøforsvarets mannskaper.  

Norge hadde i årene etter unionsoppløsningen bare i liten grad brukt penger på militært forsvar og i særdeleshet marinen. Vi hadde en marine som var uforberedt på å utføre den nøytralitetslinjen den selv hadde lagt opp til. Riktig nok opplevde den norske marine lite til den krigen som pågikk i store deler av Europa. Men skulle nøytraliteten opprettholdes måtte marinen ta seg av en rekke episoder som lett kunne utviklet seg til diplomatiske kriser. Det var kun gjennom forsvarets handlinger og reaksjonsevne at den skjøre nøytraliteten kunne opprettholdes. Dette var en krevende oppgave for en marine som var bygget opp uten en kontinuerlig seilende marine og erfaring fra langvarig nøytralitetstjeneste.

Norge var samtidig raskt ute med å erklære sin nøytralitet. Samtidig retter Norge og Sverige hendene mot hverandre og erklærer fred seg i mellom allerede fire dager etter krigsærklæringen. Dette var viktig siden forholdet etter 1905 hadde vært anspent. Disse raske reaksjonene var begrunnet i en reel frykt for å bli blandet inn i konflikten. Les mer om norsk nøytralitet her.