Utstein

Utstein - ubåt fra Kald krig

Kobben-klassen

Etter lang tids felles norsk-tysk utvikling og utprøving ble de 15 topp-moderne undervannsbåtene i Kobben-klassen (Tysk klasse 207) bygget fra 1964-1967.

Fra sin hovedbase på Haakonsvern (Bergen) og Olavsvern (Tromsø) opererte de i mange år i nordlige farvann, som et viktig fremskutt invasjonsforsvar og som en etterretningskilde under ”Den kalde krigen”. Toktene til Barentshavet kunne være av 3 ukers varighet, i hovedsak neddykket, når de ikke ”snorklet” for å lade batteriene.

 • EN AV 15 NORSKE UNDERVANNSBÅTER AVKOBBEN-KLASSEN
 • BYGGET I EMDEN I TYSKLAND FRA 1964-1967
 • SPILTE EN VIKTIG ROLLE I INVASJONSFORSVARET
 • STOR KAMPKRAFT – MEGET STILLEGÅENDE
 • 6 AV 15 BÅTER BLE MODERNISERT OG FORLENGET FRA 1985-1993
 • UTSTEINVAR I TJENESTE TIL NOVEMBER 1990 – IKKE MODERNISERT
 • KOM TIL MARINEMUSEET I 1998
 • HAR EGEN INTERESSEFORENING – ”Norsk ubåtforening”
 • KOBBEN-KLASSEN BLE GRADVIS ERSTATTET  AV ULA-KLASSEN

Tekniske data

 • ·        Tonnasje:              435 tonn
 • ·        Lengde:               45,2 meter
 • ·        Diameter:             4,7 meter
 • ·        Besetning:            17-18 mann
 • ·        Torpedoer:            8 *53 cmi rørene – ingen i reserve
 • ·        Fart oppdykket:    10 knop
 • ·        Fart neddykket:    17 knop
 • ·        Dykkedybde:      180 meteri fredstid

Fartøyet er åpent for publikum i museets åpningstid.

Norsk ubåtforening

Innta dykkeposter, bli medlem i venneforeningen

Formålet med venneforeningen, er å støtte Marinemuseet med vedlikehold av båten og å gi ubåtveteraner en mulighet til å komme sammen for å minnes tidligere bragder under vann - og på land.

Den norske ubåthistorien

Søndag 28. november 1909 ble kommandoen heist på vår første undervannsbåt KOBBEN ved Germaniawerft i Kiel og den 12. desember 1909 kom KOBBEN til Karljohansvern i Horten. På bakgrunn av de gunstige erfaringer fra øvelsene med KOBBEN, ble det fremmet forslag om anskaffelse av flere fartøyer. Stortinget bevilget midler til tre fartøyer i 1912, også disse skulle bygges ved Germaniawerft. Hvordan utvikling gikk etter dette kan du lese her.