KNM Narvik

KNM Narvik

Fregatten KNM Narvik ble bygget som en del av flåteplanen av 1960 og ble bygget på Horten verft.

Fartøyet ligger i dag trygt fortøyd utenfor Marinemuseet og eies av en stiftelse. Målet er at fartøyet skal åpne for publikum i mai 2017

Mer informasjon finner du på stiftelsens egne nettsider: http://www.knmnarvik.no/