Monitorene

Ildkraft, beskyttelse og bevegelse er militære nøkkelbegreper som også innenfor utviklingen av marinefartøyer har vært veid mot hverandre, selvsagt i noen grad også sammen med økonomiske aspekter. Erfaringene fra Krim-krigen hadde vist at seilskipenes tid var forbi og britene gikk gradvis over til dampskip og etter hvert over til pansrede dampskip. Disse såkalte ”Iron-clads”, som HMS Warrior fra 1859, var likevel store fartøy med rigg og med en rekke kanoner og med en betydelig havgående egenskaper. Men ideen om å rendyrke faktorene  beskyttelse og ildkraft kommer fra den svenske konstruktøren John Ericsson, og det er ikke tilfeldig at det nettopp var under den amerikanske borgerkrigen, der bevegelsen var av mindre betydning, at den skulle vinne sin første heder.

Etter at seilskutetiden var forbi, fikk den norske marine nye utfordringer, det gjaldt hurtigst mulig å finne fram til nye krigsskipstyper, som innenfor rammen av et snevert forsvarsbudsjett kunne fylle den nye tids krav. Pansrede fartøyer var dagens løsen, og den første tid så det ut til at monitorene nettopp var de små lands skip.

Norges første monitor het Skorpionen og ble sjøsatt på verftet i Horten så tidlig som 30. oktober 1866. Like etter kommer tre til, Mjølner, Trudvang og Thor. Alle bygd etter John Ericssons tegninger. Mjølner ble bygd i Sverige de tre andre i Norge. Det spesielle med disse fartøyene var at de kun hadde et fribord på mindre en halvmeteren. Det medførte på sin side at det skulle svært lite sjø til før alle luker måtte skalkes. Noe som igjen medførte svært høy temperatur under dekk, fuktig og dårlig inneklima. Det ene dreibare kanontårnet var stort sett det eneste de hadde av skytts. Tårnet måtte dreies med håndkraft. Det pansrede kanontårnet hadde to 26,7 cm forladerkanoner, som veide 18,5 tonn hver. Prosjektilet veide cirka 159 kilo.

Navn Sjøsatt Depl Le/Br/Dy Fart

Panser i mm

Belte/Tårn/Dekk

Bem. Utrang
Skorpionen 1866 1524 60,9/13,8/3,5 7 124/305/26 85 1905
Mjølner 1868 1539 62,3/13,9/3,5 8,1 124/305/26 85 1905
Trudvang 1869 1539 62,3/13,9/3,5 8 124/305/26 85 1917
Thor 1872 2035 62,3/14,6/3,9 8 176/360/26 95 1918
monitorene.pdf 2,64 MB

Orlogsdatabasen

Søk etter norske marinefartøy