Marinens fartøyer 1814-2014

Marinens fartøyer 1814-2014

I tiden etter 1814 har en rekke fartøy gjort tjeneste i Sjøforsvaret, enten det har vært rene krigsskip, spesialskip, kystvaktfartøy, rekvirerte og innleide fartøy til nøytralitetsvakt eller til annen tjeneste.

Fartøysbasen er en oversikt over de nærmere 1200 fartøyene som har hatt norsk kommando eller gjort tjeneste i Sjøforsvaret gjennom 200 år.

Det er mange fartøy som har vært i tjeneste for Sjøforsvaret. Arbeidet med å forbedre overikten og å legge inn nye opplysninger er et kontinuerlig arbeid. Vårt verktøy for å klare dette er fartøysbasen.

Spørsmålet om hvilke skip som skal være med eller ikke er mange ganger vanskelig, det er mange som faller utenfor vår definasjon av hva det innebærer at et fartøy har vært i tjeneste. I hovedsak gjelder norsk fartøy under norsk militær kommando. Samtidig er dette ikke alltid dekkende og fartøy uten norsk kommando eller som er rekvirert vil derfor kunne være med i oversikten.

Fartøysklasser

I tillegg til fartøysbasen som tar for seg de enkelte fartøyene, har vi forsøkt å lage en oversikt over de enkelte fartøysklassene, deres utvikling og funksjon.

Orlogsdatabasen

Søk etter norske marinefartøy

Bok - Modeller som forteller

Bok - Modeller som forteller

Modeller som forteller

Av Hans Petter Oset

Kr.200,00 + frakt