Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
06.03.1961

23. MTB-skvadron ble opprettet med kapteinløytnant Ole Wegger som skvadronssjef. Skvadronen ble nedlagt 31. juli 1989.

06.03.1973

Landgangsfartøyet KNM BORGSUND av REINØYSUND (2)-klassen ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Oluf E. S. Wessel som skipssjef. KNM MAURSUND, KNM SØRØYSUND og KNM BORGSUND ble ombygget i 1995/96 og fi kk klassebetegnelsen TJELDSUNDklassen. Kort beskrivelse av REINØYSUND (2)-klassen, se 7/1-1972.

06.03.1981

Kystvaktfartøyet SENJA (3) av NORDKAPP (4)-klassen ble overtatt og heiste kommandoen med Charles H. Johansen som skipssjef. SENJA (3) er konstruert for bruk i arktiske farvann med isbelte i vannlinjen og med varmekabler på dekkene mot ising. Fartøyet er fortsatt i tjeneste. Kort beskrivelse av NORDKAPP (4)-klassen: Deplasement: 3.240 tonn Fart: 22,5 knop Besetning: 52 mann og seks helikoptertermannskaper Hovedbestykning: 1-57 med mer kanon, torpedoer og synkeminer