Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
29.05.1931

Oppsynsskipet FRIDTJOF NANSEN ble overtatt og heiste kommandoen med kommandørkaptein Ole A. Blom som skipssjef. Skipet ble satt inn i oppsynstjenesten den 1. juli samme år. FRIDTJOF NANSEN var det første skipet som ble bygget spesielt for denne tjenesten og for hjelpetjeneste i nordområdene. (Se 8/11-1940) Kort beskrivelse av FRIDTJOF NANSEN: Deplasement: 1575 tonn Fart: 15 knop Besetning: 67 mann Bestykning: 2-10 cm og 2-47 med mer kanoner

29.05.1980

En fiskerisone rundt Jan Mayen ble opprettet. Fiskerisonen omfatter området innenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Grenselinjen mellom Jan Mayen og Grønland er av Norge og Danmark fastsatt i samsvar med Den internasjonale domstols dom av 14. juni 1993. Yttergrensen for Islands 200 nautiske mils økonomiske sone utgjør grensen mellom Jan Mayen og Island. Dommen stadfestet at det omstridte området utenfor Grønlands østkyst skulle deles med 35.000 kvadratkilometer til Norge og 30.000 kvadratkilometer til Grønland. (Se 1/1-1977).

29.05.2002

Sjøforsvaret gjennomfører den største skarpskyting med tunge våpen etter 2.VK på Træna Skytefelt. Etter år med usikkerhet om funksjonsdyktigheten til flere av våpensystemene og flere mislykkede skytinger med Penguin fra MTB ble det gjennomført en storstilt skarpskyting i perioden 29 mai til 5 juni.Erfaringene fra ulike Penguin skytinger bekreftet at det er nødvendig å prøveskyte skarpe våpen gjennom et systems levetid for å kvalitetsikre den operative robustheten. Under denne testen deltok ubåt, fregatt, MTB og Stridsbåt 90. Målfartøy var de utrangerte fartøyene Stavanger, Sleipner og Draug. Det ble skutt med torpedo, Seasparrow, Penguin og Hellfire. Skarpskytingen ble avsluttet med at KNM UTSTEIN senket den utrangerte fregatten med type DM2A3 torpedo.