Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeord



Treff: 4
27.04.1983

Det ble igangsatt en stor leteaksjon etter at det var rapportert et undervannsbåtlignende objekt i Hardangerfjorden. Mange marinefartøyer og maritime fly deltok, men søkene ble resultatløse. Operasjonene har senere gått under navnet ”Hardangerfj ordepisoden” og ble avsluttet 6. mai samme år.

27.04.1989

Undervannsbåten KNM ULA (3) ble overtatt og heiste kommandoen med orlogskaptein Øyvin Larsen som skipssjef. Dette var det første fartøyet av seks, av en ny klasse undervannsbåter som ble bygget ved Rheinstahl Nordseewerke i Emden. Kort beskrivelse av ULA (3)-klassen: Deplasement: 940 tonn oppdykket/1.150 tonn neddykket Fart: 11 knop oppdykket og 23 knop neddykket Besetning: 21 mann Bestykning: 8 torpedorør i baug med 6 reservetorpedoer Dykkedybde: 250 meter

27.04.1999

Historiens første øvelse BLUE GAME ble i månedsskiftet april - mai gjennomført i farvannene mellom Sørøst-Norge, Danmark og Tyskland. Øvelsen var en sammenslåing av de to øvelsene BOLD GAME og BLUE HARRIER. BOLD GAME var en MTB øvelse mens BLUE HARRIER var en minekrigsøvelse. Hensikten med sammenslåingen var å oppnå bedre effekt ved bruk av styrkene i kystnære farvann. Et sentralt moment under øvelsen var en bedre samkjøring mellom flåtestyrker og luftstyrker. Over 70 fartøyer og 2000 mannskaper deltok i tillegg til allierte fly og helikopter. Norge stilte med 21 og 26 MTB-skvadron, KNM Valkyrien og KNM SKJOLD i tillegg til STANAVFORCHAN under ledelse Kommandørkaptein Geir Flage.

27.04.2015

Flaggkommandør Ole Morten Sundquist avløste flaggkommandør Henning Amundsen som sjef for Kysteskadren. Sundquist kom fra stilling ved Forsvarets operative hovedkvarter. Flaggkommandør Amundsen gikk av for aldersgrensen.