Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
25.09.1940

Under operasjoner med britiske motorkanonbåter mot tyske fartøyer i Den engelske Kanal, havarerte MTB 6. Baugen ble slått inn av tung sjø, og da båten ikke lot seg redde, ble besetningen tatt opp av en av de britiske båtene. Dette var det første fartøystap Marinen led i operasjoner under krigen utenfor Norge. Kort beskrivelse av MTB 6, se 20/5-1940.

25.09.1940

Ved Kongelig resolusjon ble det besluttet å opprette graden kapteinløytnant (tidligere kapteins grad).