Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
27.06.1996

Første Stridsbåt 90 N i en serie på 20 båter, ble overtatt av Sjøforsvaret. Ytterligere 16 enheter er i opsjon. Stridsbåtene skal inngå som en del av maritime operasjoner ved å være et mobilt, slagkraftig og fleksibelt styrkeelement og skal blant annet bidra til sjøkontroll og sjønektelse. Kort beskrivelse av Stridsbåt 90 N: Fart: 40 knop Kapasitet: 4 tonn eller 20 mann Besetning: 3 mann Bestykning: Lette missilbatterier

27.06.2005

Marinens bruk av skoleanlegget på Karljohansvern opphører og orlogsflagget hales for siste gang. Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS) flytter sin aktivitet til seilskuten KNM Christian Radich og tar i bruk i fortet Den Norske Løve som administrasjonsbygg. Skolebygget ble første gang tatt i bruk av Sjøkrigsskolen 13 juni 1864. Sjøkrigsskolen brukte bygningene fram til 1940. Etter krigen flyttet Sjømilitære Korps inn og var der fram til korpset ble nedlagt i 1985. Deretter overtok Befalsskolen for Marinen som eksisterte fram til 2002 og ble da avløst av BSS.

27.06.2010

Et av kjøretøyene i en motorisert patrulje på et ISAF oppdrag i byen Almar i Faryab-provinsen ble rammet av en veibombe. Stryken var en del av et norsk Military Observation Team (MOT) som var på oppdrag i provinsen. I kjøretøyet satt fire norske soldater som alle omkom i eksplosjonen. Disse var orlogskaptein Trond Andre Bolle (født 5. juli 1968), kvartermester Andreas Eldjarn (født 27 oktober 1988), løytnant Christian Lian (født 6.april 1979) og fenrik Simen Tokle (født 30 september 1985). Trond Bolle var marinejeger, de tre andre kom fra kystjegerkommandoen.

Et av kjøretøyene i en motorisert patrulje på et ISAF oppdrag i byen Almar i Faryab-provinsen ble rammet av en veibombe. Stryken var en del av et norsk Military Observation Team (MOT) som var på oppdrag i provinsen. I kjøretøyet satt fire norske soldater som alle omkom i eksplosjonen. Disse var orlogskaptein Trond Andre Bolle (født 5. juli 1968), kvartermester Andreas Eldjarn (født 27 oktober 1988), løytnant Christian Lian (født 6.april 1979) og fenrik Simen Tokle (født 30 september 1985). Trond Bolle var marinejeger, de tre andre kom fra kystjegerkommandoen.