Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
14.11.1863

Vår fire eldste kanonjoller ble auksjonert bort. Bergen Havnevesen fikk tilslaget på alle for totalt 410 spesiedaler. Veteranen DEN GODE HENSIGT fra kampen ved Alvøen 16. mai 1808 gikk for 110 spesiedaler. Bakgrunnen for kampen ved Alvøen var at den britiske fregatten TARTAR på 44 kanoner, ville kapre en del hollandske skip som hadde søkt tilflukt på Bergens red. TARTAR ble møtt av en sjalupp og tre kanonjoller. Etter en times kamp, flyktet TARTAR ut i åpent farvann.

14.11.1952

Verksted- og depotfartøyet KNM ELLIDA (3) ble overtatt fra US Navy i Seattle som et ledd i våpenhjelpen etter krigen og heiste kommandoen med orlogskaptein Thomas Jacobsen som skipssjef. KNM ELLIDA (3) var det største krigsfartøy som Norge har overtatt i moderne tid, og var moderfartøy for undervannsbåtene frem til 2. januar 1960, da fartøyet ble tilbakelevert til US Navy. Kort beskrivelse av KNM ELLIDA (3): Deplasement: 3.500 tonn Fart: 11 knop Besetning: 375 mann Bestykning: 12-40 med mer- og 12-20 med mer kanoner