Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
23.02.1895

Vernepliktige Sjøoffiserers Forening (VSF) ble stiftet i Christiania. I de første syv år av sin levetid hadde foreningen navnet Marinens Reserveofficerers Forening. VSF er nordens eldste registrerte reserveoffi- sersforening. Vernepliktige sjøoffiserer har gjennom tidene gjort seg positivt bemerket gjennom innsats i krig og i fred, både militært og sivilt. VSF var med å stifte Sjømilitært Forum i Oslo 7. juni 1986. Forumet er et populært faglig- og sosialt møtested for sjøoffiserer i- og utenfor tjeneste.

23.02.1945

Britiske bombefly gjennomførte bombing av KARL JOHANSVERN orlogsstasjon i Horten. Så og si hele Marinens Hovedverft og Marinens sykehus ble utbombet. De to magasinbygningene kom best ut av det. Bakgrunnen for angrepet var at tyskerne hadde trukket sine undervannsbåter til Horten, og det var frykt for at det skulle opprettes base der.