Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 1
18.08.1977

|Missiltorpedobåten KNM HAUK (5), som den første av 14 båter, ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Torbjørn Romuld som skipssjef. Fartøyene er fortsatt i tjeneste. Kort beskrivelse av HAUK (5)-klassen: Deplasement: 150 tonn Fart: 36 knop Besetning: 18-22 mann Hovedbestykning: 1-40 med mer kanon, 2 torpedorør, 6 PENGUIN missiler og MISTRAL luftvernmissiler