Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
17.11.1814

”Søekrigscommissariatet” ble omgjort til ”Søekrigscollegiet” med kommandørene Jens S. Fabricius og Thomas Fasting som medlemmer.

17.11.1818

Marinedepartementet endret navn til ”Departementet for Søemilitæretaten” (5. departement), samtidig som Marinens kommando- og økonomisaker ble adskilt.

17.11.1939

Det tyske skipet WESTERWALD kom inn til Trøndelagskysten hvor det ble stoppet av Marinen og visitert. Det viste seg at skipet hadde tre stk. 15 cm kanoner og en besetning som langt oversteg besetningen på et tilsvarende handelsskip. Mens fartøyet ble holdt tilbake, heiste det ”reichdienstflagge” og erklærte seg som ”statsskip” og ønsket å seile innenskjærs. På grunn av faren for krigshandlinger, ble det av Kommanderende Admiral gitt dispensasjon fra nøytralitets- bestemmelsene, og WESTERWALD fikk anledning til å seile gjennom Bergen krigshavn. Utenriksdepartementet hadde anbefalt Kommanderende Admiral å gi slik dispensasjon.