Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
04.12.1835

Sjømilitære Samfund ble stiftet på FREDRIKSVERN i Stavern med kommandørkaptein Christian C. Lous som formann. Stiftelsesdagen blir feiret årlig.

04.12.1909

Artilleriets skytshelgen ST. BARBARA ble feiret for første gang i Norge. Siden er feiringen blitt en årlig foretéelse.

04.12.1959

Det første kurset for Kvinner i Forsvaret (KIF) ble avsluttet. Dette var et felleskurs for alle forsvarsgrenene. KIF-ordningen varte frem til 1983.