Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 6
24.05.1942

52. ML Flotilla ble operativ fra Portsmouth som en del av “Portsmouth Striking Force”. Flotiljens motorlaunchere ble utstyrt som mineleggere. 52. ML Flotilla utførte en rekke vellykkede operasjoner med minelegging på kysten av Nord-Frankrike, Nederland og Belgia. Under invasjonen i Normandie den 6. juni 1944 ble ML´ene brukt til å legge røykskjermer og kunstig tåke for å skjule invasjonsflåten.

24.05.1945

Jageren STORD (1) landsatte fartøyets landgangstropp på Bjørnøya med oppdrag å arrestere, eventuelt nedkjempe, tyske avdelinger som måtte være på øya. Videre var oppdraget å heise det norske flagget og derved markere norsk overtagelse og reetablere klar norsk suverenitet over Bjørnøya. Saken hadde politiske implikasjoner, og det var om å gjøre for den norske Regjering raskest mulig etter fredsslutningen, å markere overfor Russland at Bjørnøya var norsk territorium. Kort beskrivelse av S-klassen, se 26/8-1943.

24.05.1951

1951: General Dwight D. Eisenhower besøkte KARLJOHANSVERN orlogsstasjon i Horten. Generalen ankom fra Oslo med jageren KNM ARENDAL (2). Kort beskrivelse av HUNT-klasse, type II, se 16/11 1944.

24.05.1961

Motortorpedobåten KNM LOM (3) fra 21. MTB-skvadron med kapteinløytnant Ole Kristian Buer som skipssjef, seilte fra Sandefjord til Fredrikstad med Shahen av Iran og hans frue Farah Diba. Shahen var på offisielt statsbesøk og seilasen inngikk som ledd i en salgskampanje for TJELD (2)-klasse torpedobåter. Nærmere 30 båter av denne klassen ble bygget for eksport til USA, Grekenland og Tyskland. Kort beskrivelse av TJELD (2)-klassen, se 25/6-1960.

24.05.1971

Dom falt i den såkalte ”Haakonsvernsaken”. 11 skipssjefer og to andre offiserer ble dømt til bøter for overtredelse av tolloven. Saken dreiet seg hovedsakelig om innførsel av alkohol i forbindelse med norske marinefartøyers utenlandsbesøk til bruk ved offisielle- og uoffisielle representasjonsoppgaver, lokalt langs Norskekysten.

24.05.2011

Viseadmiral Haakon Bruun-Hansen overtok stillingen som sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. Viseadmiral Bruun-Hansen kom fra stillingen som Generalinspektør for Sjøforsvaret