Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 4
11.07.1860

Etter Stortingets beslutning fikk alle kommandørkapteiner grad av kommandør, men med uforandret lønn. I perioden 1860 til 1874 var det derfor ingen med kommandørkapteins grad.

11.07.1864

Under øvelse i Christianiafjorden støtte dampkorvetten NIDAROS sammen med dampfregatten KONG SVERRE. Skadene på NIDAROS var betydelige, og desarmering ble iverksatt umiddelbart. NIDAROS heiste igjen kommandoen i mai 1866. Kort beskrivelse av NIDAROS, se 14/9-1852 og kort beskrivelse av KONG SVERRE, se 11/4-1864.

11.07.1864

Ved Kongelig resolusjon ble det besluttet at de fartøyer som ble utrustet på grunn av den dansk-tyske krigen skulle desarmeres i løpet av juli og august.

11.07.1899

Ved en omorganisering forsvant ordet Marinekommando og ble erstattet med Forsvarsdepartementets Marinestyrelse. Kommanderende Admiral fikk graden viseadmiral. Georg F. von Krogh innehadde stillingen.