Omvisning - grupper og klasser

Marinemuseet tar i mot grupper og klasser for guidet omvisnig i og utenfor åpningstid. Her kan du lese mer om hvordan du bestiller omvisning.

En normal omvisning i museet er på 1,5 timer (90 min.). Siden museet er så stort og spenner over så mange tidsperioder og temaer er det en nesten umulig oppgave å gi en generell omvisning i hele museet innenfor den tilmålte tiden (90 min.). Derfor anbefaler vi grupper og skoleklasser om å velge ett hovedtema for omvisningen, som vi kan bruke litt mer tid på. I tillegg kan det avtales at dere bruker litt av tiden på å få se ting etter eget ønske.

Tematiske muligheter:

Tordenskiold og store nordiske krig

Kanonbåtkrigen og tiden rundt 1814

Seilskutetiden 1814-1885

2. verdenskrig

Undervannsbåt-historien

Fra kald krig til dagens sjøforsvar

I tillegg til disse temaene finnes det en rekke muligheter. Ta kontakt og avtal et opplegg som passer for din gruppe/klasse.

En guidet omvisning på 90 min. for grupper på inntil cirka 30 personer - kr.900,- pr. guide

For skoleklasser (barne og ungdomstrinnet + videregående skole) - egen avtale, normalt gratis

Bestilling av eller henvendelse om omvisning gjøres på e-post: post@marinemuseet.no (vi tar telefonisk kontakt om ønskelig for dere og nødvendig for oss for å avklare spørsmål knyttet til omvisning).