Balling-samlingen

Balling-samlingen

Malerisamlingen etter den i USA mer kjente portrettmaleren, Ole Peder Hansen Balling, består av en rekke konge- og portrettmalerier som han malte etter hjemkomsten fra USA i 1874. Da slo han seg ned i Horten en periode for å drive malerverkstedet til sin svoger noen år. I marinebyen fortsatte han å male portretter, slik han hadde gjort av generalene i USA. 

Det ble 30 sjøoffiserportretter og en rekke andre malerier. I tillegg kom kongebildene. Samlingen etter Balling eies av Marinemuseet, som har flere bilder i sin utstilling. Den største samlingen av Balling malerier finnes på Sjømilitære Samfund i Horten og noen bilder er utlånt til andre.   

Balling offisersmaleren

Av Jan Ingar Hansen

Historien om den norske maleren Ole Peter Hansen Balling er historien om maleren som har malt våre konger, admiraler og kommandører. Men det er også historien om maleren som har portrettert amerikanske presidenter og generaler. Malerier delvis laget på slagmarken under borgerkrigen. Marinemuseet eier en stor samling av Ballings portretter, nesten ukjent i Norge, men derimot mer berømt i USA.