Enige og tro inntil Dovre Faller

Det var Sjøforsvarets eldste representant på Eidsvoll som gav oss dette berømte sitatet, "Enige og tro inntil Dovre faller"

Etter at forhandlingene på Eidsvoll ble avsluttet 20.mai 1814 tok representantene, etter forslag fra Jens Schau Fabricius, hverandre i hendene og dannet en brorskapskjede og høyt avla "Eidsvolleden" - Enige og troe, indtil Dovre falder!

Ordene har siden blitt gjentatt en rekke ganger og blitt et av våre mest benyttede slagord for nasjonal patriotisme, uavhengighet, samhold og demokrati. Disse ordene ble særlig benyttet i nasjonsbyggingsperioden på 1800-tallet og i 1905.

Dovre har i norsk nasjonal bevissthet i lang tid stått som symbolet på det evige, uforanderlige, og trygge. Blant annet fremkommer dette i eventyrtradisjonen og malerier. Les mer om Mariens Eidsvoll-menn. 

Mer om 1814 og Sjøforsvaret finner du her!