Publikasjoner som kan lastes ned

Marinemuseet har en rekke publikasjoner og temahefter, som enten er utgitt av oss eller i samarbeid med andre. Disse kan lastes ned gratis.

Marinemuseets temahefter og annet materiell på disse sidene kan lastes ned å brukes fritt av enkeltpersoner, skoler eller andre som ønsker det. Heftene er som regel utgitt i forbindelse med spesielle begivenheter eller jubileer og ofte som en del av våre utstillinger.

Den dansk-norske flåten 1510-1814

Danmark markerte i 2010 sitt 500-årsjubileet for sin kongelige ”Flåde”. I Danmark er man meget stolte av sin ”Flåde”, både fordi den i perioder har vært en av Europas sterkeste, og fordi den i mange historiske sammenhenger, herunder både under angrepskriger og forsvarskriger, har spilt en avgjørende rolle.

Sjøforsvaret 200 år

Sjøforsvaret feiret i 2014 sitt 200 års jubileum, samtidig med Grunnlovsmarkeringen. Heftet er en kronologisk gjennomgang av noen av de viktigste hendelsene og historisk utvikling gjennom årene fra 1814 til 2014.

Kanonbåtkrigen 1807-1814

I 2007 var det 200 år siden Storbritannia, etter å ha omringet og terror bombet København, ranet til seg vår store, felles dansk-norske flåte. Dette førte oss ut i en 7 års lang krig mot verdens ledende sjøfartsnasjon og tidvis også mot Sverige.

Norsk flygning 1912-2012

I 2012 var det 100 år siden noen dristige undervannsbåtoffiserer tok initiativ og var de første som kom seg i luften.

Undervannsbåtvåpenet 100 år

I 2009 markerte Sjøforsvaret at vi for 100 år siden heiste kommando på vår første undervannsbåt, Kobben, og at Norge i 100 sammenhengende år, annen verdenskrig inkludert, har bemannet operative undervannsbåter.

Marinens rolle i polarhistorien

Selve polområdene har heldigvis hatt begrenset militær betydning og polarhistorien er på ingen måte en sentral del av norsk marinehistorie. Gjennom dette heftet og en utstilling vi åpnet i 2011 ønsket vi å peke på hvordan vi mener at Marinen har fylt flere roller i norsk polarhistorie. Den har selv gjennomført ekspedisjoner, den har vist fl agget og vært villig til å håndheve norske interesser i områder der dette trolig ellers ikke ville oppnådd den samme internasjonale anerkjennelse.

KNM HITRA

KNM Hitra er det eneste gjenværende norske seilende krigsfartøyet vi har fra krigen 1940-1945. Gjennom å bli bevart i sin originale stand og gjennom å seile til ulike steder langs kysten, er KNM Hitra både et levende museum for «Shetlandsbussene» samtidig som den formidler historien om Marinens fortsatte kamp fra allierte baser under hele annen verdenskrig.

KNM Utstein - undervannsbåt fra kald krig

En beskrivelse av"Kobben-klassens"periode i Den Kongelige Norske Marine, med fokus på beskrivelse av fartøystypen og fartøyets funksjon i den Kalde krigen. Museumsskipet Utstein ligger uten for museet og heftet ble laget for å gi besøkende mer kunnskap om fartøyet de besøkte.

Tordenskiold og Dynekilen

Last ned brosjyren som forteller den spennende historien om Tordenskiold og hans korte men innholdsrike liv

Operasjon Weserübung

Hefet tar for seg angrepet på Norge og er et temahefte Marinemuseet produserte i 2015. Mange vil mene at hovedtrekkene om det tyske angrepet på Norge allerede er godt kjent, og at folk flest derfor vil ha lite utbytte av nok en presentasjon av denne historien. Vår motivasjon for igjen å presentere historien er dels at vi ikke tror at vårt yngre publikum er så godt kjent med historien. I tillegg mener vi at 75-årsmarkeringen for angrepet er en god anledning til å nyansere noen av de etablerte sannheter om bakgrunnen for- og gjennomføringen av angrepet.