Marinen i England

Samarbeidet mellom Norge og Storbritannia under krigen var grunnlagt på de to regjeringers enighet om de helhetlige politiske og militære målsetninger for krigen mot Nazi-Tyskland. Mellom de to land ble det inngått avtaler om Norges bidrag til til krigen, om de økonomiske vilkår og drift av de frie norske militære styrker, leveranser av fartøy etc.

Sjøforsvarets overkommando (SOK)

Kommandørkaptein Edvard Christian Danielsen kommer seg over fra Norge i en 24 fots motorsnekke i begynnelsen av juni og fikk samme dag som Kongen rømmer Nord-Norge ansvaret for å etablere den nye norske marine på fremmed jord. Seinere overtok admiral Diesen kommandoen, med Danielsen som stabssjef. Overkommandoen ble opprettet i Norway House London 20.juni 1940. Etter hvert som virksomheten ble større ble det plassmangel og i januar 1942 flyttet SOK til nye og større lokaler i Dorland House. Etter hvert ble også disse lokalene for små og enkelte stabsfunksjoner måtte flytte til andre egnede lokaler. Fra fire mann i 1940 hadde SOK vokst til 252 mann i februar 1945. 101 av disse var offiserer. For marinens stasjoner og depoter var det på samme tidspunkt totalt 1875 mann.