Marinen i krig

Marinen i krig

Mellomkrigstiden var preget av nedrustning og manglende vilje til å modernisere den norsk marinen. Det var derfor gamle og umoderne fartøy som ble utrustet for nøytralitietsvakt. I tillegg ble en rekke større og mindre fartøy innleid til den samme vakttjenesten. Da angrepet kom 9.april 1940 hadde både Marinen og Kystartilleriet lite å møte angrepsstyrken med.

Selv om det finnes noen hederlige unntak møtte den tyske angrepet liten motstand fra Sjøforsvaret. Men selv om kampene ble oppgitt i Norge i juni 1940 kom 13 norske marinefartøy seg over til Storbritannia. Dette ble grunnlaget for oppbyggingen av en ny norsk marine. Gjennom Militæravtalen overtok Norge en lang rekke krigsfartøy fra britene og bemannet de med norsk personell. Hele 8000 mann og en del kvinner deltok i denne tjenesten. Sammen med handelsflåten utgjorde vår utestasjonerte marine trolig det viktigste norske krigsbidraget.

På de følgende sidene vil dere finne stoff om forskjellige sider av historien knyttet til historien. Noe av stoffet vil være kopier av dokumenter og brev (originalt kildemateriell) som elever og/eller lærere kan benytte som bakgrunn for oppgaveløsning eller historieskriving. Annet innhold vil være bearbeidet og skrevet som historiske beretninger.

Forspillet

Norge var i mellomkrigstiden preget av nedrustning og det brukne geværs fremmarsj - men det var mørke skyer på himmelen

Nøytralitetsvakt

En liten og nedslitt marine skulle få store oppgaver da nøytralitetstjenesten kom

Angrepet på Norge

Allerede 8. april kom de første meldingene om et angrep

Til England

Etter Kongen og regjeringens flukt 9. april 1940, blir det den 7. juni i regjeringsråd i Tromsø, bestemt at motstanden i Nord-Norge skal opphøre og at Kongen, regjeringen og Norges Banks gullbeholdning skal flyttes til Storbritannia. Kongen og deler av regjeringen går om bord i krysseren HMS Devonshire. I henhold til dette utstedte Kommanderende Admiral en detaljert ordre om at marinepersonell og de fartøy og fly som var i brukbar stand, skulle ta seg over til England og fortsette kampen derfra. Regjeringen oppfordret også alle flyoffiserer til å reise. Derimot la den ikke noe vekt på å få med seg landmilitære offiserer og menige mannskaper.

Marinen i England

Samarbeidet mellom Norge og Storbritannia under krigen var grunnlagt på de to regjeringers enighet om de helhetlige politiske og militære målsetninger for krigen mot Nazi-Tyskland. Mellom de to land ble det inngått avtaler om Norges bidrag til til krigen, om de økonomiske vilkår og drift av de frie norske militære styrker, leveranser av fartøy etc.