Bibliotek

Bibliotek

I Marinemuseets rolle som et dokumentasjons- og kompetanse-senter utgjør vårt bibliotek grunnstammen. Bøkene i biblioteket har tilflytt museet i 150 år i form av gaver, overføringer fra ulike avdelinger i Marinen og enkelte innkjøp.Samlingene inneholder tekniske håndbøker og beskrivelser av fartøy, våpen, reglement, maritime temaer og mye mer fra tidlig 1800-tall og frem til i dag.

Marinemuseets bibliotek har ingen fast faglig bemanning, men det bestyres til daglig av en pensjonist på deltid, jfr. åpningstider. Faglig sett er biblioteket underlagt biblioteket ved Forsvarsmuseet, som også har en samling av marinehistorisk litteratur.

Biblioteket kan deles opp i følgende hovedkategorier
 • Faglitteratur – ca. 15000 bind
 • Reglementer, håndbøker, instrukser og lignende – ca. 10500 enheter
 • Loggbøker – ca. 10000
 • Fagtidsskrifer – ca. 6000 enheter
 • Arkivet – med saksmapper
 I tilegg har biblioteket en lang rekke marinerelaterte tidskrifter og andre periodika.

Arkivet 
 Marinemuseet skal i prinsippet ikke sitte på arkiver fra de ulike avdelingene i Sjøforsvaret, ettersom Forsvaret er pliktige å avlevere dette til Riksarkivet. På Riksarkivets hjemmeside er dette materialet i noen grad søkbart – og i noen grad også digitalisert. Marinemuseet har også ved flere anledninger avgitt arkivmateriale til Riksarkivet. Tilgang til stoff fra Riksarkivet gjøres normalt ved bestilling og personlig fremmøte. Det er etter avtale med Riksarkivet at Marinemuseet oppbevarer sin samling av loggbøker og sin samling av skipstegninger. Marinemuseet har dog gjennom årene opparbeidet seg et betydelig saksarkiv og en har også i noen grad ”saksmapper” på enkeltpersoner av høyere grad eller med krigstjeneste. I tillegg har Marinemuseet Marinens Londonarkiv fra annen verdenskrig og en har noen bemanningslister fra annen verdenskrig.

Søk i biblioteket 
 Alle biblioteker i Forsvaret har sine samlinger registrert i systemet Tidemann, som er søkbart på internett. For søk i Marinemuseets baser kan du klikke på katalog Her kan man så søke på fritekst, forfatter, tittel, emne, årstall med mer. Loggbøkene er så langt ikke lagt ut.

SØK I BIBLIOTEK KATALOGEN

 Marinemuseet har nå også registrert sine mange saksmapper i denne basen. Det nevnes spesielt at MMU nå er i gang med å registre relevante artikler fra tidligere nummer av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. Søk da på dokumenttype ”artikkel”.( NB Overlapper ikke med norartbasen” på Nasjonalbiblioteket).
 MMU har ikke kapasitet til å drive ordinært utlån fra biblioteket. Samlingene kan brukes på biblioteket åpningstidene, og etter avtale. Det er tilgang til kopimaskin og gjestekontor. Vi er meget interessert at vår dokumentasjon blir brukt til forsking, fordyping og vi bidrar gjerne til at resultatet av arbeidet blir formidlet og bevart.
 Vi sitter jo selv også på noe kompetanse. I den grad vi har tid og evner bidrar vi gjerne til svar på spørsmål av marinehistorisk karakter, eller vi bidrar ned videre henvisning. Av hensyn til intern behandling og egen dokumentasjon foretrekker vi henvendelser per mail.

Søk i bibliotekbasen

Søk i Marinemuseets bibliotekbase

Biblioteket kan deles opp i følgende hovedkategorier
 • Faglitteratur – ca. 15000 bind
 • Reglementer, håndbøker, instrukser og lignende – ca. 10500 enheter
 • Loggbøker – ca. 10000
 • Fagtidsskrifer – ca. 6000 enheter
 • Arkivet – med saksmapper
 I tilegg har biblioteket en lang rekke marinerelaterte tidskrifter og andre periodika.