• "Hvad Djevelen Nøler I Efter"
    Utstillingen om sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold og slaget i Dynekilen for 300 år siden er åpnet. En utstilling d......

  • Trosners dagbok 1710-1714
    Dagboken er av nasjonal betydning fordi den forteller historien ikke bare til forfatteren, men til mange tusen unge......

  • Sjøkrigsskolen til Horten
    Sjøkrigsskolen (SKSK) går i land i Horten Lørdag 12. august for å besøke marinebasen på Karljohansvern, hvor Sjøkrig......

Et av verdens eldste marinemuseer har holdt til i samme bygning i Horten siden 1864. Her strekker museets utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien.

To av okkupasjonstidens viktigste skipsvrak fredes

Riksantikvaren freder to skipsvrak fra andre verdenskrig. Både vraket etter krysseren Blücher (Drøbaksundet, Frogn) og vrakrestene etter slagskipet Tirpitz (Håkøya, Tromsø) er i dag vedtatt midlertidig fredet. Samtidig varsler Riksantikvaren oppstart av ordinær fredningssak for begge skipsvrakene.

Da torpedolageret på Østøya ble sprengt

Søndag ettermiddag 21.januar 1945 hørte Hortens innbyggere tidenes eksplosjon, tett etterfulgt av en enorm røksøyle som steg på himmelen. Historien om sprengningen av torpedolageret på Østøya for 70 år siden (21.januar 1945) er ikke den aksjonen som har fått størst oppmerksomhet selv om målet var å redde livet til hundrevis av sjøfolk.

Da Pol III møtte overmakten 8.april 1940

Før midnatt, fem timer før angrepet på Norge skulle starte, oppdaget den lille og gamle fangstskuta Pol III fiendtlige fartøy gå inn i fjorden. Det ble et dramatisk møte, som krevde det første offer i angrepet på Norge.

Olav Tryggvason - kampene i Horten

Mineleggeren Olav Tryggvason senket et tysk fartøy på havna i Horten 9.april 1940 og hindret i første omgang Albatros å trenge inn på havna. Ironisk nok skulle det eneste fartøyet som virkelig betydde noe i kampen om marinens hovedbase på Karljohansvern ikke vært her 9.april 

Rekordsommer på Marinemuseet

Besøket på Marinemuseet i juli måned har vært veldig bra og en av de mest besøkte noen sinne. Sommerværet har mye av "skylda" for det gode besøket, det har vært museumsvær.

70 års markering 8.mai

En stilfull markering til ettertanke. Det kan være den korte oppsummeringen av årets 8.mai markering på Marinemuseet. Tradisjonen tro ble dagen markert med tale og kransnedleggelse i minnehallen på Marinemuseet. på 70 årsdagen for freden var det flere tilhørere en noen gang tidligere, mange av dem unge skoleelever. 

Røvertoktet som slo feil

2. august 2015 var det 350 år siden sjøslaget på Vågen i Bergen i 1665. Et skikkelig røvertokt som ikke gikk helt slik Fredrik den 3, av Danmark-Norge og Charles 2. av England hadde planlagt det sammen.

Tordenskiold og Dynekilen – Ny utstilling

Tre hundre års markeringen av slaget ved Dynekilen er en ypperlig anledning til å bygge ny utstilling om den norske sjøhelten Tordenskiold og gi både historien og de unike gjenstandene som har tilhørt Tordenskiold bedre plass i museet.

1716 - Slaget om Dynekilen

7.juli 1716 og slaget i Dynekilen kommer alltid til å stå i historiebøkne som et av Peter Wessel Tordenskiolds viktigste seiere. Slaget som stoppet forsyninger av tungt artielleri i å komme frem til Karl XII, som hadde beleiret Fredriksten.

Trosners dagbok 1710-1714

Dagboken er av nasjonal betydning fordi den forteller historien ikke bare til forfatteren, men til mange tusen unge norske menn som gjorde tjeneste i den felles dansk-norske flåten. Den gir også en rik beskrivelse av samtiden. Det er ikke bevart andre dagbøker eller lignende beretninger fra norske sjøfolk i denne perioden.

Åpningstider

Mai - September: 

Alle dager kl 12-16

Oktober - April:

Kun søndager kl 12-16

Helligdager stengt.

Fri entre

Kontor og bibliotek normalt åpent hverdager 09-15

Tlf: 33 03 33 97

epost:mar-mus@online.no

English

Opening hours

(Subject to changes)

May - September:

12.00 - 16.00 every day

October - April:

12.00 - 16.00 Sundays only

Guided tours for classes and groups outside normal hours after appointment.

German

Offnungszeiten

(mit Vorbehalt eventueller Änderungen)

Mai - September:

12.00 - 16.00   alle Tage

Oktober - April

12.00 - 16.00 nur sonntags

 

Schulklassen und Gruppen kônnen nach Vereinbarung, außerhalb der normalen Offnungszeit, Führungen bestellen.    

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

20.05.1878
Kanonbåt 1. klasse SLEIPNER (2) ble overlevert og heiste kommandoen med kaptein Christian W. Wisbech som skipssjef. SLEIPNER (2) var det første fartøyet i vår marine som ble bestykket med Whiteheadtorpedoer. SLEIPNER (2) ble ombygget i 1900 og benyttet som kadettfartøy, fra 1915 som losjifartøy og i perioden 1921 – 32 som depotfartøy for Marinens flyvevesen og flyveskole. SLEIPNER (2) ble utrangert og hugget opp i 1935.
Kort beskrivelse av SLEIPNER (2): Deplasement: 720 tonn Fremdriftsmiddel: Seil og maskin Fart: 12,7 knop maskin). 13,4 knop (maskin + seil) Besetning: 90 mann Hovedbestykning: 1-26 cm bakladekanon L/2, 1-15 cm, bakladekanon L/25 og 1-undervanns baugrør for Whitehead torpedoer
20.05.1915
I forbindelse med at nesten halvparten av skolehjemsguttene på Bastøy utenfor Horten gjorde mytteri, ble det tilkalt hjelp fra KARLJOHANSVERN orlogsstasjon. Det ble satt inn en styrke på 100 gaster, 2 hydroplaner og en torpedobåt.
20.05.1940
Ved krigsutbruddet i 1940 var åtte moderne motortorpedobåter under bygging i Storbritannia for norsk regning. Seks av båtene ble ikke levert av Royal Navy. To ble frigitt, og fenrik Øivind Schau heiste som skipssjef, norsk kommando på motortorpedobåten MTB 5 i Portsmouth. MTB 5 var det første fartøyet som kom under norsk kommando utenfor Norges grenser under Den andre Verdenskrig. Den andre båten som ble overtatt var MTB 6 med fenrik Per E. Danielsen som sjef. Båtene ble innlemmet i Royal Navy’s 11. MTB-fl otilje. MTB 5 eksploderte ved kai i Ferry Dock, Dover, 1. juli 1941 og MTB 6 ble slått lekk under stor fart i dårlig vær i Den engelske Kanal 25. september 1940 og forlatt.
Kort beskrivelse av MTB 5 og MTB 6: Deplasement: 20 tonn Fart: 41 knop Besetning: 10 mann Bestykning: 2 torpedorør, synkeminer og 2-7,6 med mer maskingevær
20.05.1946
Sjøforsvarets overkommando (SOK) ga ordre om at 240 av 840 offi serer i Marinen skulle dimitteres innen 1. juli 1946. 1976: Sjøforsvaret overtok et nytt batteri, 3 stk 75 med mer tårnkanoner, ved BREIVIKNES fort i TROMSØ sjøforsvarsdistrikt (TRSD). Fortet har mobstatus.

Utdrag fra boken, ajour pr. 31.12.2000

Søk i datoer

Fartøysbase

Søk etter norske marinefartøy

Sjøforsvaret vs Marinen

Begrepet ”Sjøforsvaret” omfatter historisk sett noe mer enn bare ”Marinen”.

Kystartilleriet var i mange år en egen våpengren innenfor Sjøforsvaret. Kystartilleriet, som nå er nedlagt, har sitt eget museum på Oscarsborg.

I dag består Sjøforsvaret av Kysteskadren, som ofte kalles ”Marinen”, samt Kystvakt og Sjøforsvarets skoler.

Det er derfor naturlig at Marinemuseet legger hovedvekten av sin virksomhet på den virksomheten som i dag gjenspeiles i Sjøforsvarets organisasjon og med mest vekt på Marinen.