Hva som kan skje med søppel

På vei fra Gardermoen til Chateroux i syd-Frankrike med C-119, fant skipperen ut at han skulle sette inn rettelsene i "SAS-boka" som har rute og innflygingskart for alle flyplassene i Europa. Det kommer jevnlig rettelser til denne med sider som må skiftes ut. Vi kom inn over Nederland da han begynte med jobben, vi hadde jo ikke trykk-kabin, så han kunne åpne et sidevindu på gløtt og etter hvert som han tok ut sider holdt han de bare bort til vindusåpningen så ble de sugd ut.

Da han hadde holdt på en stund, det var ganske mange sider i rettelsen, så vi plutselig at venstre motors torquemeter begynte å vise tegn til problemer. Motoren ga ikke på langt nær den effekt som den skulle, og etter noen sekunder stoppet den helt. Vel det var bare å trekke tilbake gasshåndtaket, slå av magnetene, stenge brennstofftilførslen og kantstille propellen og deretter å kalle opp flykontrollen for å informere om problemet. Vi fikk straks klarering til innflyging på Amsterdam/Schippol , og siden vi ikke hadde last om bord og var lette, hadde vi ikke noe problem med å fly inn og lande på en motor.

Vi takset inn til anvist parkeringsplass, og vår maskinist fikk etter hvert kontakt med noen karer fra KLM. Av dem fikk han låne en stige som han satte opp til motoren. Han satte stigen opp mot vingeroten mellom motor og skrog, der var også luftinntaket til motoren. Han kikket inn i luftinntaket, og plutselig hørte vi ham rope ut noen ord som ikke skal gjentas her. Derpå kjørte han armen inn i luftinntaket og ut kom det gule SAS bok sider på rad og rekke inntil det var tomt. C-119 er et "skuldervinget" fly, og luftinntaket sitter akkurat i høyde med cockpit. Resultatet var at de sidene som ble sluppet ut av vinduet ble sugd rett inn i luftinntaket og tilslutt tettet igjen luftfilteret så motoren ikke fikk luft og stoppet.

Det er vel unødvendig og si at det ikke ble gjentatt! Etter en time på bakken var vi klar til å fortsette, og turen ble gjennomført uten videre problemer.