Bak "powerkurven"

For å forklare hva som ligger i dette gode"norske " utrykket, kan vi ta et eksempel: Hvis en flyr rett fram og så ønsker å redusere på motorkraften uten å tape høyde må en trekke opp nesa på flyet for å øke angrepsvinkelen på vingene. Farten vil synke, men den nye og høyere angrepsvinkelen på vingene vil øke løftet og forhindre at vi taper høyde. Men dette gir selvfølgelig også øket luftmotstand. Hvis en løfter nesa enda høyere, vil flyet steile, dvs miste alt løft og miste høyde raskt.Hvis en senker nesa vil en miste løft og også miste høyde. Les mer...