Consolidated PBY-5A Catalina

Den første kontrakt om bygging av «PBY-1 Flying Boat» ble inngått 29 juni 1935. 60 fly skulle leveres til US Navy for $90 000 pr stk. Allerede i september 1936 ble de første flyene levert.De var utstyrt med Pratt&Whitney R-1830-64 motorer. Defensiv bevepning besto av 3 stk .30 kaliber maskingevær. Ellers kunne flyet medbringe 4 stk 325 lb dypvannsbomber, eller 4 stk 500 lb bomber, eller 4 stk 1000 lb bomber, eller 2 1425 lb torpedoer. Forbedringer skjedde hele tiden etter som produksjonen økte, det var endringer som sterkere motorer,bevepning, våpenlast osv. En av de synlige forandringer var PBY-5 som fikk de berømte «blisters» på siden av skroget bak vingen, sideroret fikk den utforming som karakteriserer PBY-5 og PBY-5A. Den første Catalina i norsk tjeneste var en PBY-5B flybåt. Den ble tildelt Marinens Flyvåpens 1477(N)Flight i Woodhaven England 18 Februar 1942.

330 skvadron fikk de neste.Fra mai 1942 og utover ble 7 fly tildelt skvadronen som opererte fra Corbett Camp ved Reykjavik. Catalinaene fikk ikke noen lang karriere ved 330 skvadron. Allerede 12 februar 1943 , etter at skvadronen var flyttet til Oban i Skottland, ble Catalinaene byttet ut med Sunderland Mk III. Samtidig fortsatte etableringen av den andre Catalina-avdelingen No 1477(N)Flight i Woodhaven. Etterhvert som aktivitetene og tildeling av fly økte, fikk avdelingen skvadronstatus og ble nå til 333 Norwegian Squadron fra 10 mai 1943. Catalinaene ble stasjonert i Woodhaven og inngikk i A-Flight, mens Mosquitoene som skvadronen også var blitt oppsatt med, utgjorde B-Flight med base på Leuchars.

Tjenesten var i det vesentligste tokter langt til havs, ubåtpatruljering og hyppige turer til norskekysten med henting og ilandsetting av personell og utstyr. En populær oppgave var dropping av julegaver på norskekysten. Senhøsten 1944 var det transportturene til Murmansk som stod på programmet, senere også til Kirkenes i forbindelse med frigjøringen av Finmark.

Våren 1945 fløy Catalinaene vesentlig personell og forsyninger over til Norge. 333 skvadron ble pånytt etablert på Sola i Januar 1946, og de gamle krigsflyene ble byttet ut med 13 stk Catalina IVB, bygget av Boeing i Canada, også disse var flybåter.Skvadronens hovedoppgaver de første etterkrigsår var transport og redningsoppdrag, sildeleting, og endog mineleting. De velbrukte flybåtene var etterhvert blitt nokså nedslitte, og trengte stadig mer vedlikehold. Høsten 1953 mottok skvadronen 6 nye Catalinfly av typen PBY-5A Amfibium. Disse var i tjeneste ved skvadronen til 1961.Catalinaen hadde da vært i Luftforsvarets tjeneste i nesten 20 år!

Fra flyturen til Bodø i 1994

Den Catalinaen som står i museet er av typen PBY-6A bygget i 1945 for US NAVY med serienummer BU 46645. Etter å ha blitt overskuddsmateriell i US NAVY, ble den solgt til privat eier i USA. Senere solgt til Canada, og etter noen års tjeneste som brannslukkingsfly, kom det til Europa i 1989.Forhandlinger med museum i Israel og Irland førte ikke til noen avtale, og da Forsvarsdepartementet fikk tilbud om kjøp, ble det inngått en bytteavtale med den Canadiske eieren. Flyet ble overtatt i desember 1990, og en omfattende overhaling ble satt igang. Det ble anskaffet nesetårn og «blisters» og det ble malt og merket som en Catalina fra 330 skvadron på Island under krigen.Flyet ble satt i flydyktig stand og fløy sin siste tur fra Gardermoen rundt kysten til Bodø i juli 1994.