Åpent foredrag om Holocaust i Norge

Holocaust i Norge

Torsdag 26. april, kl. 18.00 kommer historikeren Bjarte Bruland til Norges Hjemmefrontmuseum for å fortelle om forfølgelsene, deportasjonen og drapene på de norske jødene under 2. verdenskrig. Hva utløste aksjonen mot jødene? Hvordan samarbeidet den tyske okkupasjonsmakten og de norske kollaboratørene? Og hvem hjalp jødene som klarte å unnslippe?

Bjarte Bruland (f. 1969) er Norges fremste historiker på Holocaust og jødeforfølgelsene i Norge. Bruland har vært tilknyttet Holocaustsenteret og Jødisk Museum i Oslo, og han har siden begynnelsen av 1990-tallet arbeidet med forskning og formidling på denne delen av norsk okkupasjonshistorie. Foredraget arrangeres av Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner.

I 2017 utga han boka «Holocaust i Norge - Registrering, deportasjon og tilintetgjørelse», en bok som i overskuelig fremtid vil bli stående som det mest omfattende standardverket om emnet.

Alle interesserte er hjertelig velkomne.