Foredragskveld på Norges Hjemmefrontmuseum tirsdag 9. april

Foredragskveld

Norges Hjemmefrontmuseums Venner inviterer medlemmer med familie og venner til foredragsaften i museets lesesal og bibliotek. Historikeren Tony Insall forteller om det militære samarbeidet mellom Storbritannia og Norge under Andre Verdenskrig med hovedvekt på britiske spesialoperasjoner og etterretning mot det okkuperte Norge. Foredraget baser seg frigitt britisk kildemateriale, og det vil bli avholdt på norsk.

Tony Insall har bakgrunn som diplomat, og han arbeidet ved den britiske ambassaden i Oslo i perioden fra 1999 til 2004. Insall som nå er Senior Visiting Research Fellow ved Institutt for krigsstudier King’s College London, har skrevet flere bøker om Storbritannias forhold til de nordiske land, og hans siste studie om Storbritannias forhold til Norge vil bli utgitt senere i år.

Foredraget starter presis kl. 18.00. Fra kl. 1700 inviterer museets leder foreningens medlemmer til en 45 minutters okkupasjonshistorisk rundtur i våre utstillinger.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!