Foredragskveld for Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums venner

Foredragskveld

Pensjonert lektor og fagbokforfatter Torstein Bjaaland presenterer sin bok om Per Røed og Milorgs sabotasjeorganisasjon i Oslo, «Aks 13 000» for venneforeningens medlemmer torsdag 17. januar. AKS 13000 planla og utførte over 100 sabotasjeaksjoner de to siste okkupasjonsårene, og det var dette apparatet som stod bak de fleste sabotasjeanslag i Oslo-området. AKS 13000 bestod av håndplukkede milorg-medlemmer, og Per Røed deltok selv i omkring en fjerdedel av alle disse aksjonene.

På tross av dette ble verken Røed eller andre medlemmer fra Milorgs aksjonsgrupper tildelt norske krigsdekorasjoner for sin innsats. Hvordan håndterte norske myndigheter og norske hjemmefrontledere spørsmålet om utdelings militære dekorasjoner til medlemmer av den norske motstandsbevegelsen? Bjaaland er sterkt opptatt av nettopp dette, og han vil i sitt foredrag at argumentere for at dekorasjonsspørsmålet burde vært håndtert annerledes.

Boken «Norske krigsdekorasjoner», som utkom i 2017, målbærer andre oppfatninger, og venneforeningen har derfor invitert Kjetil Henriksen, en av bokas forfattere og leder for Forsvarsdepartementets krigsdekorasjonsprosjekt, til å redegjøre for de synspunkter som lå til grunn anbefalingen fra om ikke å utdele nye dekorasjoner for tapperhet under 2. verdenskrig.

Vi ønsker alle interesserte velkommen til Akershus festning og Norges Hjemmefrontmuseum torsdag 17. januar, kl. 18.00-19.30.