Vedlikhold av museumsbygningen

Vedlikhold av museumsbygningen

I regi av Forsvarsbygg foregår det for tiden en omfattende utvendig rehabilitering av museumsbygningen. Disse arbeidene vil pågå frem mot utgangen av juni. I den forbindelse vil publikums tilgang til vegginstallasjonene i museets bakgård være stengt.

I regi av Forsvarsbygg foregår det for tiden en omfattende utvendig rehabilitering av museumsbygningen. Disse arbeidene vil pågå frem mot utgangen av juni. I den forbindelse vil publikums tilgang til vegginstallasjonene i museets bakgård være stengt.

Vi er selvsagt lei oss for de ulemper som disse utvendige utbedringsarbeidene medfører. Men vi gleder oss over at bygningens eksteriør nå får sitt sårt tiltrengte vedlikehold. Museets ordinære publikums- og tjenestetilbud vil ikke bli influert, og våre åpningstider vil være uforandret.