Vår digitale formidling av okkupasjonsårenes historie

Bare en brøkdel av våre samlinger er utstilt for våre besøkende. Ved hjelp av digitale kanaler har vi imidlertid muligheten til å fremvise gjenstander, foto og øvrig kulturhistorisk materiale fra våre magasiner som ellers sjelden ser dagens lys. Ved hjelp av fotomontasjer, autentiske lydklipp, digitale omvisninger og foredrag ønsker vi belyse både kjente og mindre kjente aspekter ved okkupasjonshistorien.

I vår presentasjon "På denne dag" markeres viktige hendelser i norsk okkupasjonshistorie. Med serien "Museum hjemmefra" bringer vi våre utstillinger hjem til deg i stuen. Fremover ønsker vi også å ta publikum med ut i Oslo by og for å vise frem viktige steder der historien har utspilt seg. Følg oss gjerne i sosiale medier!

 

Facebook: https://www.facebook.com/norgeshjemmefrontmuseum

Instagram: https://www.instagram.com/norgeshjemmefrontmuseum